Taxatieleer / Waardebepaling in de praktijk 2017: is uw schatting correct?

24 november 2017 @ 09:00 - 18:00

Sint-Denijs-Westrem

Inschrijven

Inleiding

Het schatten of taxeren van de waarde van vastgoed is een multidisciplinaire specialiteit die behoort tot de beroepsactiviteiten van de landmeter-expert en de notaris. Kennis van verscheidene taxatiestandaarden, het begrippenkader en schattingsmethodieken is hierbij van cruciaal belang. De landmeter-expert en notaris kan de waarde van vastgoed taxeren via een aantal courante schatttingsmethodes. Bij eenvoudige schattingsopdrachten wordt voornamelijk de vergelijkende methode toegepast. Wanneer een vastgoedobject een inkomen genereert, kan de waarde ervan worden getaxeerd door het vooropstellen van een rendementsverwachting. Voor het schatten van vastgoed waarvan geen marktinformatie beschikbaar is en die geen commerciële exploitatie hebben, kan men beroepen op de kostenbenadering. Het seminarie ‘Taxatieleer in de praktijk’ start aanvankelijk met een korte theoretische beschouwing over het begrippenkader en de verscheidene taxatiestandaarden. Hierbij wordt o.a. bijzondere aandacht geschonken aan het recent kwaliteitscharter schattingsverslagen. Vervolgens worden de courante schattingsmethodes besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

In voor- en namiddag is er een koffiepauze voorzien, tijdens middag is er een lunch voorzien

09u00
Taxatieleer / Waardebepaling in de praktijk 2017: is uw schatting correct?

Standaarden inzake taxatie / waardebepaling 

  • International Valuation Standards (IVS)
  • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
  • The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA)
  • Kwaliteitscharter schattingsverslagen

Bespreking en toelichting van courante schattingsmethodes met voorbeelden uit de praktijk

  • Methode van vergelijkingspunten
  • Kapitalisatiemethode
  • Vervangingswaardemethode

Dhr. Klaas Claeyssens is zaakvoerder van CK expertise en adviesbureau, een landmeetkantoor met drie hoofdtakken. Enerzijds is er een specialisatie naar schatten van onroerende goederen, een tweede pijler is het verkavelen van percelen en een derde pijler omvat in hoofdzaak het opmeten en afpalen van percelen in opdracht van gerecht, particulieren, notarissen en dergelijke. Dit kantoor is opgericht in 2001. Tevens is hij auteur van de publicaties “Gemene muur en muurovername”, “Grensbepaling en afpaling” en “Opmaken van een plaatsbeschrijving”.

Dhr. Thomas Couckuyt is zaakvoerder van Square Metre, een studiebureau dat particulieren, ondernemingen en lokale besturen ondersteunt in hun vastgoedgerelateerde uitdagingen en projecten. De expertise van Square Metre situeert zich in de domeinen van schattingen, rendementsstudies en landmeetkundige opmetingen. Het studiebureau is opgericht in 2013. Tevens doceert hij de praktijkoefeningen schattingen en expertises aan de opleiding professionele bachelor in het vastgoed van de Hogeschool Gent.

18u00
Einde van het seminarie

Prijs

  • Prijs: € 300 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 6 uur permanente vorming.

Orde van Architecten: erkend voor 7 punten permanente vorming.

Landmeter-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator.

BIV: erkend voor 7 uur permanente vorming.

Locatie

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest