Curatoropleiding: Boek XX: het nieuwe insolventierecht: algemene inleiding en nieuwe WCO

03 juli 2018 @ 09:00 - 12:30

Edegem (Antwerpen)

Inschrijven

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Dominique De Marez (advocaat balie Kortrijk – Eubelius)

Boek XX smelt de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “gerechtelijke organisatie”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER. De wetgever heeft zich daarbij echter niet beperkt tot een loutere coördinatie van bestaande wetgeving: er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op een aantal punten grondig te wijzigen en daarnaast worden er ook heel wat punctuele aanpassingen doorgevoerd. Tijdens deze sessie wordt er eerst ingegaan op de sterke verruiming van het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht waartoe de inwerkingtreding van Boek XX zal leiden. Daarna wordt er een algemeen overzicht gegeven van de regels inzake de procedure van gerechtelijke reorganisaties, waarbij uiteraard ook wordt ingegaan op de wijzigingen die zullen voortvloeien uit de inwerkingtreding van Boek XX.

Voor de volledigheid merken we op dat de uit Boek XX voortvloeiende wijzigingen op het vlak van de bestuurdersaansprakelijkheid aan bod komen tijdens sessie “bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator”.

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkenning in aanvraag.

IGO: erkenning in aanvraag.

Locatie

Congrescentrum Ter Elst

Kattebroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Routebeschrijving

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Pin It on Pinterest

Share This