De omgevingsvergunning: bij de les blijven is de boodschap!

17 februari 2017

Op de vooravond van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning komen er heel wat nieuwigheden op ons af. Niet alleen aan de kant van de aanvragers, maar ook aan de kant van de vergunningverleners. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn. Confocusexpert Bram Vandromme laat zijn licht schijnen op de aankomende veranderingen.

Mr. Bram Vandromme, de omgevingsvergunning treedt vandaag in werking. Klaar voor de start?

‘Heel zeker, ik keek er al erg lang naar uit. Het omgevingsvergunningsdecreet dateert uiteindelijk al van 25 april 2014. Het was tandenbijten tot vandaag, waarop het decreet éindelijk, althans gedeeltelijk, in werking treedt.‘

Gedeeltelijk?

‘Recent besliste de Minister dat gemeenten voor het toepassen van de procedure uitstel konden vragen tot 1 juni 2017 omdat de software voor het behandelen van de digitale aanvragen nog niet helemaal klaar is. De meeste gemeenten, op enkele uitzonderingen na, vroegen dit uitstel ook.’

Is de omgevingsvergunning een stap vooruit?

‘Ongetwijfeld. Een meer geïntegreerd vergunningensysteem is sowieso een stap voorwaarts. Of alle veranderingen die ermee gepaard gaan ook effectief verbeteringen zijn, valt over te discussiëren’.

Verandert er dan zo veel?

‘Ja, toch wel, de procedures tot het bekomen van een vergunning worden toch grondig gewijzigd. De omgevingsvergunning moet voor meer integratie zorgen, wat toch een kleine revolutie betekent voor het tot op vandaag bestaand fragmentair vergunningensysteem. Overigens, vanaf 1 januari 2018 wordt ook de socio-economische vergunning, nodig voor bepaalde kleinhandelsactiviteiten, geïntegreerd in de omgevingsvergunning’.

Kan u, naast de integratie zelf, enkele grote lijnen benadrukken?

‘Eerst en vooral wordt de bevoegde overheid in eerste aanleg mee bepaald door provinciale en Vlaamse lijsten met aanduiding van aangelegenheden waarvoor zij exclusief bevoegd zijn. Ingedeelde exploitaties van de eerste klasse blijven op provinciaal niveau. De rest van de aanvragen zal door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente worden behandeld.

Verder wenst de decreetgever meer rechtszekerheid te creëren. Zo wordt ook voor ingedeelde inrichtingen een permanente vergunning verleend en is er een omzettingsprocedure voorzien om een tijdelijke milieuvergunning om te zetten in een permanente omgevingsvergunning. Voor ingedeelde exploitaties is dit onmiskenbaar een grote verandering.

Ook voorziet het decreet meer flexibiliteit tijdens de procedure. De administratieve lus, om problemen in de lopende procedure aan te pakken, en meer mogelijkheden om de plannen van de aanvrager te wijzigen tijdens de procedure moeten daartoe bijdragen.

Tot slot zou de procedure eenvoudiger moeten zijn en tijdswinst genereren. Of dit zo zal zijn, zal moeten blijken. Wel zou het geïntegreerd traject alvast tegenstrijdige beslissingen over eenzelfde project moeten kunnen vermijden. Dat is al heel wat.’

We moeten blijkbaar ook bij de les zijn, want de afgelopen tijd leken nog heel wat wijzigingen doorgevoerd aan de omgevingsvergunning, niet?

‘Niet enkel de laatste tijd. Sinds de goedkeuring in het Vlaams parlement wijzigde het omgevingsvergunningsdecreet al meerdere keren en ook aan de uitvoeringsbesluiten werd ondertussen gesleuteld. Ik verwacht dat ook na de inwerkingtreding nog wijzigingen zullen worden doorgevoerd naar aanleiding van problemen waarop we bij het doorlopen van de procedures botsen. Specialisten en professionelen gaan de trein niet mogen missen. Daarom zijn opleidingssessies, zoals die van Confocus, ook zo belangrijk.’

Meer weten?

Dit jaar organiseert Confocus een reeks opleidingen over de omgevingsvergunning waarin de experten dieper in gaan op de omgevingsvergunning en de daarin vervatte procedures en regels.

De omgevingsvergunning uit de startblokken!

Mr. Bram Vandromme, Advocaat en docent, specialist in omgevingsrecht.
18-04-2017 Edegem (NM)
19-05-2017 Gent (NM)

Mr. Johan Joos, Advocaat Eversheds
25-04-2017 Hasselt (NM)

De omgevingsvergunning voor de vastgoedsector: hoe zit het nu precies?

Mr. Gregory Verhelst, Counsel CMS
16-05-2017 Hasselt (NM)

UPDATE: De omgevingsvergunning uit de startblokken!

Mr. Bram Vandromme, Advocaat en docent, specialist in omgevingsrecht.
14-11-2017 Edegem (VM)
15-12-2017 Gent (NM)

Mr. Johan Joos, Advocaat Eversheds
15-09-2017 Gent (NM)
07-11-2017 Hasselt (NM)

UPDATE: De omgevingsvergunning voor de vastgoedsector: hoe zit het nu precies?

Mr. Gregory Verhelst, Counsel CMS
13-10-2017 Gent (VM)
24-10-2017 Edegem (NM

Confocusexpert

 Mr. Bram Vandromme, advocaat en docent, specialist in omgevingsrecht

Over Advocatenkantoor Bram Vandromme

Het advocatenkantoor van Bram Vandromme is een nichekantoor, gespecialiseerd in omgevingsrecht en administratief recht. Het kantoor behandelt tal van vergunningsdossiers en zal aldus vanaf dag één betrokken zijn bij de omgevingsvergunning. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.