ASBEST-opleidingen!

Wil u zich specialiseren als asbestdeskundige inventarisatie?

Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst. Vanaf de zomer krijgen de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Dan kunnen ze starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten. Klik hier om naar de OVAM-website te gaan voor uitgebreidere info!

Het examen

U moet eerst een verplichte opleiding volgen alvorens u het examen mag afleggen. Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. U moet eerst slagen in het theorie-examen voordat u mag deelnemen aan het praktijkexamen. Check zeker bij de certificatie-instelling of de aangeboden verplichte opleiding die u wil volgen, voldoet aan de voorwaarden. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de opleiding niet voldoet en dat u nog een bijkomende opleiding moet volgen. Certificatie-Instelling COPRO (www.copro.eu) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding (dit kan u checken op hun website!). De opleiding van Confocus voldoet dus aan de noodzakelijke voorwaarden!

Confocus biedt de verplichte opleiding aan in samenwerking met certificatie-instelling Copro

Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden (in samenwerking met opleidingsinstellingen). Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Certificatie-Instelling COPRO (www.copro.eu) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding. Dit kan u checken op hun website. 

In de verplichte opleiding leer je hoe je asbestverdachte materialen in gebouwen moet inventariseren volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol en hoe je informatie kunt invoeren in een OVAM-webtoepassing. Daar komt heel wat bij kijken. Je moet bijvoorbeeld beschrijven welke materialen asbest bevatten, in welke staat het asbest zich bevindt en wat ermee moet gebeuren. De OVAM heeft die gegevens nodig om een geldig asbestattest uit te reiken.

Confocus biedt ook de niet-verplichte vooropleiding (basisopleiding) aan

Heb je voldoende basiskennis? In dit document beschrijft OVAM de basiskennis die vereist is om te kunnen starten aan de verplichte opleiding en om te slagen in het examen. De basiskennis kan je leren in de vooropleiding die Confocus ook organiseert (zie lager). Schrijf in voor onze nieuwsbrief asbest zodat u de meest recente info ontvangt!

Programma niet-verplichte vooropleiding

 • 1 praktijkdag (7u)
  • Voorstelronde
  • Basis asbest en historie (75 stalen)
  • Verschillende typen en soorten asbest
  • Positieve eigenschappen
  • Hechtgebonden vs. Niet-hechtgebonden
  • Toepassingen en voorbeelden (foto’s)
  • Jaartallen
  • Ziektes en statistiek
  • Test met 60 stalen
  • Evaluatie

Kostprijs van de vooropleiding

Data en locaties vooropleiding

Programma verplichte asbestopleiding

 • Asbestwetgeving
 • Situering asbestattest en asbest-afbouwbeleid
 • Inspectieprotocol en toepassing volgens de uniforme richtlijnen
 • Gebruik van de OVAM-database
 • Staalnames volgens het inspectieprotocol
 • Bouwkunde en luchtstromen

 

Kostprijs van de verplichte asbestopleiding

 • 1.110€ ex. btw (betaling mogelijk via KMO-portefeuille: https://confocus.be/over-confocus/kmo-portefeuille)
 • Inbegrepen is:
 • 3 dagen opleiding op locatie naar keuze
 • opleiding asbestwetgeving:  je kan kiezen of je dit onderdeel volgt als virtual classroom, als klassikale opleiding of als on demand webinar (bij een on demand webinar kijk je wanneer je dat zelf wil). Je mag ook kiezen om deze opleiding op meerdere manieren te volgen, dus bijvoorbeeld als klassikale opleiding en nadien als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te hebben: meer info (de opleiding asbestwetgeving is inbegrepen in de kostprijs als je de 3 dagen verplichte opleiding volgt).
 • Bijkomende erkenningen: milieu – bodemsaneringsdeskundigen – BIV – landmeters
Data en locatie verplichte opleiding

 

Q&A: veel gestelde vragen in verband met de asbestopleidingen

 • IS DE NIET-VERPLICHTE VOOROPLEIDING NOODZAKELIJK?
  • Confocus organiseert de niet-verplichte vooropleiding. Deze is, zoals de titel zegt, niet verplicht door OVAM, maar wel aangeraden als je over geen of weinig voorkennis beschikt. Om te starten aan de verplichte opleiding en om te slagen in het examen, beschik je namelijk best over een goede basiskennis asbestinventarisatie.
  • In dit document beschrijft OVAM de vereiste basiskennis. Bij onvoldoende basiskennis, of als je je basiskennis wil opfrissen, kan je de kwalitatieve niet-verplichte vooropleiding volgen waarin je meer dan 100 stalen te zien krijgt ter voorbereiding op de verplichte opleiding
  • meer info over data en locaties
  • OVAM vermeldt op haar website de niet-verplichte vooropleiding
 • DE VERPLICHTE OPLEIDING VAN CONFOCUS IS ERKEND!
  • De opleiding van Confocus is “erkend” en voldoet aan alle voorwaarden! Na het volgen van de Confocus-opleiding kan u deelnemen aan het verplichte examen
  • Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden (in samenwerking met een opleidingsinstelling, die deze dan organiseert). Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Het gaat onder meer om de competenties van de lesgevers, de minimale lesinhoud, kwaliteitsopvolging van de lessen door controles, … Certificatie-Instelling COPRO (www.certificatie-asbestattest.be​​) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding. Dit kan je checken op hun website.
  • Meer info over de rol, de taken en verantwoordelijkheden van COPRO krijg je via deze informatieve en gratis webinar van +/- 10‘.
 • WAT HOUDT DE VERPLICHTE OPLEIDING IN?
  • ​​De verplichte opleiding omvat 3 dagen op een locatie naar keuze (zie lager voor de data): meer info
  • De verplichte opleiding omvat ook een verplichte opleiding asbestwetgeving: je kan kiezen of je dit onderdeel volgt als virtual classroom, als klassikale opleiding of als on demand webinar (bij een on demand webinar kijk je wanneer je dat zelf wil). Je mag ook kiezen om deze opleiding op meerdere manieren te volgen, dus bijvoorbeeld als klassikale opleiding EN nadien als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te krijgen: meer info
  • De opleiding asbestwetgeving is inbegrepen in de kostprijs als je de 3 dagen verplichte opleiding volgt.
  • De verplichte opleidingen zijn snel volzet en worden dan offline gehaald!
  • Omwille van juridische redenen, vermeldt OVAM op haar website geen lijst van opleidingscentra die de verplichte opleiding organiseren

 • HOE INSCHRIJVEN VOOR DE VERPLICHTE OPLEIDING?
  • Je schrijft in voor de 3 dagen op locatie naar keuze
  • Je schrijft OOK apart in voor de opleiding asbestwetgeving (je mag deze volgen als virtual clasroom en/of als klassikale opleiding en/of als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te krijgen). Als je reeds bent ingeschreven voor de verplichte opleiding, vermeld dit dan aub in het opmerkingenveld
 • KOSTPRIJS:
  • 1.110€ ex. btw (betaling mogelijk via KMO-portefeuille) voor de 3 dagen op locatie + de opleiding asbestwetgeving
  • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden voort start van de opleidingen

Q&A: U volgde de verplichte opleiding: stappenplan tot certificatie!

Voor uitgebreide info, zie website COPRO:
https://www.certificatie-asbestattest.be/opleiding-afgerond-stappenplan-tot-certificatie

BEHALEN VAN UW PERSOONSCERTIFICAAT:

  1. BEZORG COPRO UW PERSOONS-ID OVAM EN OPLEIDINGSATTEST VAN DE VERPLICHTE OPLEIDING.

   • Voor alle kandidaten ADI die hun persoonlijk OVAM-id nog niet hebben aangevraagd, vragen dit best aan via https://asbestinventaris.ovam.be/ m.b.v. deze handleiding

   • Na de verplichte opleiding ontvangt u het opleidingsattest van de verplichte opleiding van het opleidingscentrum.

   • Bezorg uw OVAM-id en het opleidingsattest aan COPRO via asbest@copro.eu.

   • COPRO kan met deze gegevens in het certificatieplatform aangeven dat u de verplichte opleiding gevolgd en afgerond heeft.

   • Pas daarna kan u zich persoonlijk inschrijven voor het OVAM-examen via www.asbestexamens.be. (COPRO kan u niét inschrijven voor het examen!)

   • Alle praktische info over het examen kan u daar eveneens terugvinden.

  2. SLAGEN VOOR HET EXAMEN:
   • Je kan pas een examen afleggen na het volgen van een verplichte opleiding
   • Vergeet niet te studeren voor het examen!
   • Het examen zal uw basiskennis asbest testen, alsook uw begrip en kennis van het inspectieprotocol en de fiches uit de verplichte opleiding
   • Oefen in de opleidingsomgeving de opmaak van de asbestinventarissen in zodat u alle principes goed begrijpt en kan toepassen
   • Oefen de veilige monstername in voor het praktijkexamen
   • Raadpleeg de kennisonderdelenlijst die is opgesteld door de OVAM. Deze lijst omvat alle te kennen en kunnen onderdelen voor het examen:
   • ​Het examen wordt georganiseerd door een externe Nederlands examencommissie: www.asbestexamens.be
  3. BEZORG ONS DE DOCUMENTEN OM UW AANVRAAG TE VERVOLLEDIGEN (INDIEN NOG NIET IN ONS BEZIT)
   • Uw diploma ASO/TSO of gelijkwaardig OF een verklaring op erewoord (gecombineerd met CV) waaruit minstens 2 jaar relevante beroepservaring in de afgelopen 6 jaar blijkt
   • Uw opleidingsattest van de verplichte opleiding
   • Indien u het persoonscertificaat via het formulier AFD9201-01 aangevraagd heeft, dan bezorgt u ons ook de aanvraag voor het procescertificaat AFD9201-02 (of het formulier “Aansluiting Asbest Deskundige Inventarisatie bij een Bedrijf’).
   • U stuurt ons best een e-mail (asbest@copro.eu) met de documenten om uw aanvraag te vervolledigen en uw persoonscertificaat te bekomen. COPRO bezorgt u dan aansluitend de factuur voor de aansluitingsvergoeding op basis van het tariefreglement TAR 9201.
  4. UITREIKING VAN UW PERSOONSCERTIFICAAT
   • Zodra wij de documenten positief geëvalueerd hebben en u de aansluitingsvergoeding in orde heeft gebracht, bezorgen wij u uw persoonscertificaat

BEHALEN VAN UW PROCESCERTIFICAAT:

Voor uitgebreide info, zie website COPRO:
https://www.certificatie-asbestattest.be/opleiding-afgerond-stappenplan-tot-certificatie

Confocus biedt ook onderstaande asbest-opleidingen aan:

 

On demand webinar
Asbest: eenvoudige handelingen voor de asbestverwijderaar
Duurtijd: 8u
MEER INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON DEMAND webinar
Asbest voor de vastgoedmakelaar: verborgen gebreken en informatieplicht
Duurtijd: 2u
MEER INFO