ASBEST-opleidingen!

Ik heb interesse in de verplichte opleiding!

7 + 2 =

Wil u zich specialiseren als asbestdeskundige inventarisatie?

Vanaf dit najaar wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement. Op 22 april 2022 zijn deze ook in het Belgisch Staatsblad verschenen en daarmee treedt het asbestattest in werking. De verplichting om een asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand zal zeven maanden later ingaan, dus eind november 2022. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst. Vanaf de zomer krijgen de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie toegang tot de databank asbestinventarisatie van de OVAM. Dan kunnen ze starten met de asbestinventarisaties voor de asbestattesten.

Klik hier om naar de OVAM-website te gaan voor uitgebreidere info!

Het examen

U kan pas een examen afleggen na het volgen van een verplichte opleiding. Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. U moet eerst slagen in het theorie-examen voordat u mag deelnemen aan het praktijkexamen. Check zeker bij de certificatie-instelling of de aangeboden verplichte opleiding die u wil volgen, voldoet aan de voorwaarden. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de opleiding niet voldoet en dat u nog een bijkomende opleiding moet volgen. Certificatie-Instelling COPRO (www.copro.eu) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding (dit kan u checken op hun website!). De opleiding van Confocus voldoet dus aan de noodzakelijke voorwaarden! 

Confocus biedt de verplichte opleiding aan in samenwerking met certificatie-instelling Copro

Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden (in samenwerking met opleidingsinstellingen). Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Het gaat onder meer om de competenties van de lesgevers, de minimale lesinhoud, kwaliteitsopvolging van de lessen door controles, …  Certificatie-Instelling COPRO (www.copro.eu) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding. Dit kan u checken op hun website. 

In de verplichte opleiding leer je hoe je asbestverdachte materialen in gebouwen moet inventariseren volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol en hoe je informatie kunt invoeren in een OVAM-webtoepassing. Daar komt heel wat bij kijken. Je moet bijvoorbeeld beschrijven welke materialen asbest bevatten, in welke staat het asbest zich bevindt en wat ermee moet gebeuren. De OVAM heeft die gegevens nodig om een geldig asbestattest uit te reiken.

Confocus biedt de niet-verplichte vooropleiding aan

Heb je voldoende basiskennis? Je kan nagaan of je beschikt over de nodige kennis om te starten aan de verplichte opleiding. In dit document beschrijft OVAM de basiskennis die vereist is. Om de verplichte opleiding te kunnen volgen en te slagen in het examen beschik je best over een goede basiskennis asbestinventarisatie. De basiskennis kan je leren in de vooropleiding die Confocus ook organiseert (zie lager). Schrijf in voor onze nieuwsbrief asbest zodat u de meest recente info ontvangt!

Data en locaties verplichte opleiding

Programma niet-verplichte vooropleiding

 • 1 praktijkdag (7u)
  • Voorstelronde
  • Basis asbest en historie (75 stalen)
  • Verschillende typen en soorten asbest
  • Positieve eigenschappen
  • Hechtgebonden vs. Niet-hechtgebonden
  • Toepassingen en voorbeelden (foto’s)
  • Jaartallen
  • Ziektes en statistiek
  • Test met 60 stalen
  • Evaluatie

Kostprijs van de vooropleiding

Data en locaties vooropleiding

Programma verplichte asbestopleiding

 • Asbestwetgeving
 • Situering asbestattest en asbest-afbouwbeleid
 • Inspectieprotocol en toepassing volgens de uniforme richtlijnen
 • Gebruik van de OVAM-database
 • Staalnames volgens het inspectieprotocol
 • Bouwkunde en luchtstromen

 

Kostprijs van de verplichte asbestopleiding

 • 1.110€ ex. btw (betaling mogelijk via KMO-portefeuille: https://confocus.be/over-confocus/kmo-portefeuille)
 • Inbegrepen is:
 • 3 dagen opleiding op locatie naar keuze
 • opleiding asbestwetgeving:  je kan kiezen of je dit onderdeel volgt als virtual classroom, als klassikale opleiding of als on demand webinar (bij een on demand webinar kijk je wanneer je dat zelf wil). Je mag ook kiezen om deze opleiding op meerdere manieren te volgen, dus bijvoorbeeld als klassikale opleiding en nadien als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te hebben: meer info (de opleiding asbestwetgeving is inbegrepen in de kostprijs als je de 3 dagen verplichte opleiding volgt).
 • Bijkomende erkenningen: milieu – bodemsaneringsdeskundigen – BIV – landmeters
Data en locatie verplichte opleiding

 

Confocus biedt ook onderstaande asbest-opleidingen aan:

 

On demand webinar
Asbest: eenvoudige handelingen voor de asbestverwijderaar
Duurtijd: 8u
MEER INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON DEMAND webinar
Asbest voor de vastgoedmakelaar: verborgen gebreken en informatieplicht
Duurtijd: 2u
MEER INFO