ASBEST-opleidingen!

Wil u zich specialiseren als asbestdeskundige inventarisatie?

Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Vanaf dan moet er een asbestattest beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis) of van de verkoopovereenkomst. 

Het examen

Examens gebeuren via IBEX, inschrijven voor het examen kan via www.asbestexamens.be
Om te mogen deelnemen moet u de opleiding voltooid hebben maar u mag wel al eerder inschrijven. U zal dan een (standaard)melding krijgen dat uw inschrijving pas definitief is als u de opleiding heeft voltooid en als dat ook zo is ingegeven in het certificatieplatform. U staat dan wel onder voorbehoud ingeschreven op de datum die u opgaf. Om in te schrijven moet u ook uw OVAM-is opgeven (meer info, zie lager)

OVAM persoons-ID (Klik hier voor de informatie over hoe uw persoons-ID aan te vragen)

U heeft een OVAM persoons-id nodig om u te kunnen inschrijven voor (de wachtlijst van) het examen. Pas na de derde opleidingsdag is uw inschrijving definitief!! Met deze OVAM persoons-id heeft u tijdens de opleiding ook toegang tot de testomgeving om al te kunnen oefenen in de testomgeving van OVAM. Geef uw ID ook door aan aan info@confocus.be!

Lees hier het interview “naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040”

Confocus nam een uitgebreid interview af met OVAM, certificatie-instelling COPRO en de lesgevers asbest. Lees hier het interview!

Confocus biedt de verplichte opleiding aan!

Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden via samenwerking met opleidingsinstellingen. Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Certificatie-Instelling COPRO (www.copro.eu) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding. Dit kan u checken op hun website.  Lager op deze pagina vindt u het programma van de verplichte opleiding.

Voorwaarden om te mogen starten aan de opleiding

U mag aan de verplichte opleiding starten als u beschikt over een diploma ASO, TSO of BSO + 7de specialisatiejaar! 
Indien u niet beschikt over bovenvermelde diploma, moet u 2 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen in de laatste 6 jaar.

Confocus biedt ook de niet-verplichte vooropleiding (basisopleiding) aan waarin meer dan 175 stalen worden getoond

Heb je voldoende basiskennis? In dit document beschrijft OVAM de basiskennis die vereist is om te kunnen starten aan de verplichte opleiding en om te slagen in het examen. Omdat 50% van het examen bestaat uit onderdelen van de vooropleiding/basisopleiding, raden wij iedereen aan om ook de vooropleiding/basisopleiding te volgen, vóór, tijdens of iets na de verplichte opleiding. Confocus organiseert de vooropleiding/basisopleiding op meerdere data en lcoaties! Schrijf in voor onze nieuwsbrief asbest zodat u de meest recente info ontvangt!

Wat na de verplichte opleiding?

Programma vooropleiding/basisopleiding
(niet verplicht, maar ten zeerste aangeraden)

 • 1 dag (7u)
  • Voorstelronde
  • Basis asbest en geschiedenis (175 stalen)
  • Verschillende typen en soorten asbest
  • Positieve eigenschappen
  • Hechtgebonden vs. Niet-hechtgebonden
  • Toepassingen en voorbeelden (foto’s)
  • Jaartallen
  • Ziektes en statistiek
  • Test met 60 stalen
  • Evaluatie

Kostprijs van de basisopleiding (=vooropleiding)

 • Omwille van prijsstijgingen op onze locaties, kunnen de prijzen variëren. De kostprijs van de opleiding wordt steeds vermeld bij het inschrijfformulier!!
 • Betalen met de KMO-portefeuille is mogelijk. Zo spaart u 30% uit (https://confocus.be/over-confocus/kmo-portefeuille)
 • Erkenningen: milieu – bodemsaneringsdeskundigen – BIV – landmeters

Data en locaties vooropleiding

Kostprijs van de verplichte 3-daagse asbestopleiding

 • Omwille van prijsstijgingen op onze locaties, kunnen de prijzen variëren. De kostprijs van de opleiding wordt steeds vermeld bij het inschrijfformulier!!
 • Betaling mogelijk via KMO-portefeuille: https://confocus.be/over-confocus/kmo-portefeuille
 • Bijkomende erkenningen: milieu – bodemsaneringsdeskundigen – BIV – landmeters
Data en locatie verplichte opleiding

 

Programma 3-daagse asbestopleiding
(verplicht)

 • DAG 1 (Harry Vonk, docent asbestopleidingen​​​​​)
  Vanaf 2023 zal dag 1 doorgaan als een on demand webinar “theorie” en een on demand webinar “asbestwetgeving” die u kijkt voordat u start met dag 2 (op locatie) en dag 3 (op locatie).

  • aanleiding asbest-afbouwbeleid
  • inspectieprotocol
   • TCR en niet-TCR
   • Grondoppervlakten
   • Bouwjaar bepalen
   • Fiches
    • Bronfiche
    • Adviesfiche
    • Beperkingsfiche
    • Uitsluitingsfiche
    • Afvalfiche
    • Roerendgoedfiche
    • Afdruipzonefiche
   • Beperkingen
   • Verplichte monstername
   • Beslisbomen
   • Beoordeling informatie in de databank
   • Formule ((A+B) X C X D) X E
   • Afvalscore

  DAG 2 (Harry Vonk, docent asbestopleidingen)

  • klassikale uitleg databank
  • aanmaken van de diverse fiches
  • stappenplan asbestinventarisatie
  • toegepaste bouwkunde
  • opdracht: oefenen in de tussenliggende dagen met vier cases (databank)
  • oefen examen theorie

  DAG 3 (Harry Vonk, docent asbestopleidingen & ​​​​​​​Stef Dierckx, deskundige veiligheid, welzijn & asbest)

  • doorlopen cases
  • waar liepen de kandidaten tegenaan
  • extra uitleg e n belang van de databank
  • monstername theoretische uitleg (aandachtspunten)
  • monstername voorbeeld presentatie (digitaal)
  • uitleg, gebruik van PBM
  • voordoen monstername praktijk
  • voorbereiding monstername
  • keuze gereedschappen
  • uitvoering monstername
  • nogmaals uitleg digitaal beschikbaar gestelde documenten
  • 60 monsters-test

Q&A: veel gestelde vragen in verband met de asbestopleidingen

 • IS DE NIET-VERPLICHTE VOOROPLEIDING NOODZAKELIJK?
  • Confocus organiseert de niet-verplichte vooropleiding. Deze is, zoals de titel zegt, niet verplicht door OVAM, maar wel aangeraden als je over geen of weinig voorkennis beschikt. Om te starten aan de verplichte opleiding en om te slagen in het examen, beschik je namelijk best over een goede basiskennis asbestinventarisatie.
  • Omdat 50% van het examen gaat over onderdelen uit de niet-verplichte vooropleiding, vinden wij deze opleiding dus noodzakelijk
  • In dit document beschrijft OVAM de vereiste basiskennis. Bij onvoldoende basiskennis, of als je je basiskennis wil opfrissen, kan je de kwalitatieve niet-verplichte vooropleiding volgen waarin je meer dan 100 stalen te zien krijgt ter voorbereiding op de verplichte opleiding
  • meer info over data en locaties
  • OVAM vermeldt op haar website de niet-verplichte vooropleiding
 • DE VERPLICHTE OPLEIDING VAN CONFOCUS IS ERKEND!
  • De opleiding van Confocus is “erkend” en voldoet aan alle voorwaarden! Na het volgen van de Confocus-opleiding kan u deelnemen aan het verplichte examen
  • Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden (in samenwerking met een opleidingsinstelling, die deze dan organiseert). Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Het gaat onder meer om de competenties van de lesgevers, de minimale lesinhoud, kwaliteitsopvolging van de lessen door controles, … Certificatie-Instelling COPRO (www.certificatie-asbestattest.be​​) koos Confocus als partner voor het aanbieden van de verplichte opleiding. Dit kan je checken op hun website.
  • Meer info over de rol, de taken en verantwoordelijkheden van COPRO krijg je via deze informatieve en gratis webinar van +/- 10‘.
 • WAT HOUDT DE VERPLICHTE OPLEIDING IN?
  • ​​De verplichte opleiding omvat 3 dagen op een locatie naar keuze (zie lager voor de data): meer info
  • De verplichte opleiding omvat ook een verplichte opleiding asbestwetgeving: je kan kiezen of je dit onderdeel volgt als virtual classroom, als klassikale opleiding of als on demand webinar (bij een on demand webinar kijk je wanneer je dat zelf wil). Je mag ook kiezen om deze opleiding op meerdere manieren te volgen, dus bijvoorbeeld als klassikale opleiding EN nadien als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te krijgen: meer info
  • De opleiding asbestwetgeving is inbegrepen in de kostprijs als je de 3 dagen verplichte opleiding volgt.
  • De verplichte opleidingen zijn snel volzet en worden dan offline gehaald!
  • Omwille van juridische redenen, vermeldt OVAM op haar website geen lijst van opleidingscentra die de verplichte opleiding organiseren

 • HOE INSCHRIJVEN VOOR DE VERPLICHTE OPLEIDING?
  • Je schrijft in voor de 3 dagen op locatie naar keuze
  • Je schrijft OOK apart in voor de opleiding asbestwetgeving (je mag deze volgen als virtual clasroom en/of als klassikale opleiding en/of als on demand webinar om de materie zeker voldoende onder de knie te krijgen). Als je reeds bent ingeschreven voor de verplichte opleiding, vermeld dit dan aub in het opmerkingenveld
 • KOSTPRIJS:
  • zie opleidingen, daar staat de kostprijs steeds bij
  • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden voort start van de opleidingen
 • U SLAAGT NIET VAN DE EERSTE KEER VOOR HET EXAMEN?
  • u heeft 2 herkansingen!

Q&A: U volgde de verplichte opleiding: stappenplan tot certificatie!

Voor uitgebreide info, zie website COPRO:
https://www.certificatie-asbestattest.be/opleiding-afgerond-stappenplan-tot-certificatie

BEHALEN VAN UW PERSOONSCERTIFICAAT:

  1. BEZORG COPRO UW PERSOONS-ID OVAM EN OPLEIDINGSATTEST VAN DE VERPLICHTE OPLEIDING.

   • Voor alle kandidaten ADI die hun persoonlijk OVAM-id nog niet hebben aangevraagd, vragen dit best aan via https://asbestinventaris.ovam.be/ m.b.v. deze handleiding

   • Na de verplichte opleiding ontvangt u het opleidingsattest van de verplichte opleiding van het opleidingscentrum.

   • Bezorg uw OVAM-id en het opleidingsattest aan COPRO via asbest@copro.eu.

   • COPRO kan met deze gegevens in het certificatieplatform aangeven dat u de verplichte opleiding gevolgd en afgerond heeft.

   • Pas daarna kan u zich persoonlijk inschrijven voor het OVAM-examen via www.asbestexamens.be. (COPRO kan u niét inschrijven voor het examen!)

   • Alle praktische info over het examen kan u daar eveneens terugvinden.

  2. SLAGEN VOOR HET EXAMEN:
   • Je kan pas een examen afleggen na het volgen van een verplichte opleiding
   • Vergeet niet te studeren voor het examen!
   • Het examen zal uw basiskennis asbest testen, alsook uw begrip en kennis van het inspectieprotocol en de fiches uit de verplichte opleiding
   • Oefen in de opleidingsomgeving de opmaak van de asbestinventarissen in zodat u alle principes goed begrijpt en kan toepassen
   • Oefen de veilige monstername in voor het praktijkexamen
   • Raadpleeg de kennisonderdelenlijst die is opgesteld door de OVAM. Deze lijst omvat alle te kennen en kunnen onderdelen voor het examen:
   • ​Het examen wordt georganiseerd door een externe Nederlands examencommissie: www.asbestexamens.be
  3. BEZORG ONS DE DOCUMENTEN OM UW AANVRAAG TE VERVOLLEDIGEN (INDIEN NOG NIET IN ONS BEZIT)
   • Uw diploma ASO/TSO of gelijkwaardig OF een verklaring op erewoord (gecombineerd met CV) waaruit minstens 2 jaar relevante beroepservaring in de afgelopen 6 jaar blijkt
   • Uw opleidingsattest van de verplichte opleiding
   • Indien u het persoonscertificaat via het formulier AFD9201-01 aangevraagd heeft, dan bezorgt u ons ook de aanvraag voor het procescertificaat AFD9201-02 (of het formulier “Aansluiting Asbest Deskundige Inventarisatie bij een Bedrijf’).
   • U stuurt ons best een e-mail (asbest@copro.eu) met de documenten om uw aanvraag te vervolledigen en uw persoonscertificaat te bekomen. COPRO bezorgt u dan aansluitend de factuur voor de aansluitingsvergoeding op basis van het tariefreglement TAR 9201.
  4. UITREIKING VAN UW PERSOONSCERTIFICAAT
   • Zodra wij de documenten positief geëvalueerd hebben en u de aansluitingsvergoeding in orde heeft gebracht, bezorgen wij u uw persoonscertificaat

BEHALEN VAN UW PROCESCERTIFICAAT:

Voor uitgebreide info, zie website COPRO:
https://www.certificatie-asbestattest.be/opleiding-afgerond-stappenplan-tot-certificatie

Confocus biedt ook onderstaande asbest-opleidingen aan:

 

On demand webinar
Asbest: eenvoudige handelingen voor de asbestverwijderaar
Duurtijd: 8u
MEER INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON DEMAND webinar
Asbest voor de vastgoedmakelaar: verborgen gebreken en informatieplicht
Duurtijd: 2u
MEER INFO