seminarie

Permanente vorming voor erkende bemiddelaars: het bemiddelingsprotocol: onbekend en onbemind

09 december 2021 @ 13:00 - 17:30

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie met broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding

Mevr. Gina Van den Borre, Erkend bemiddelaar bij deBemiddeling.be / Voormalig lid FBC 
Mr. Joris J. De Smet, advocaat-bemiddelaar

Nadat de partijen zich bereid verklaard hebben om hun conflict via bemiddeling op te lossen, vormt het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsprotocol het basisdocument waarmee elke bemiddeling, zij het een vrijwillige dan wel gerechtelijke bemiddeling, wordt opgestart. Het bemiddelingsprotocol is wettelijk vereist, moet voldoen aan specifieke voorwaarden, en bevat een minimum aantal onderwerpen. De uitvoerige toelichting en bespreking van het te ondertekenen bemiddelingsprotocol met de partijen en hun eventuele raadslieden is noodzakelijk om een bemiddeling te kunnen doen slagen.

De praktijk leert dat met betrekking tot het bemiddelingsprotocol soms wat misverstanden bestaan, of dat de betekenis van de inhoud ervan lopende de bemiddeling soms vergeten wordt.

Het doel van het seminarie is de deelnemer vooreerst toelichting te geven over de vorm en de inhoud van het bemiddelingsprotocol, de diepe betekenis ervan te schetsen, en aan de hand van prakijkgerichte voorbeelden het onderwerp van dit seminarie verder uit te diepen en te verduidelijken.

De bedoeling van het seminarie is een interactief debat tussen de docenten en de deelnemers mogelijk te maken om zo de noden in de praktijk onder de aandacht te brengen en de deelnemer een klare kijk te bieden. Het bemiddelingsprotocol “bekend en bemind” te maken.

Het seminarie richt zich in hoofdzaak tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met bemiddeling te maken heeft, zoals bemiddelaars, advocaten, …

17u30
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkenning in aanvraag.

Federale Bemiddelingscommissie: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers