seminarie

De beleidsnota van minister Demir voor bedrijven | nieuwe initiatieven voor bodemsanering en bodemzorg:

22 januari 2020 @ 09:00 - 12:30

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme, afdeling bodembeheer, OVAM

In de beleidsnota van minister Demir krijgt het herstel van bodemdiensten en de bodemzorg een bijzondere plaats. Dit is een strategische doelstelling waarbij de minister stelt volop te willen inzetten op bodemkwaliteit. Ze stelt vast dat er nog heel wat bodems verontreinigd zijn en wil daarom verder inzetten op de remediëring van bodemverontreiniging, in de eerste plaats bij oude
bedrijfslocaties en stortplaatsen. Daarnaast wil ze de bodemkwaliteit garanderen via de nodige bodemzorg.
In de toelichting wordt ingegaan op het huidige bodem(sanerings)beleid en de doelstelling om tegen 2036 in Vlaanderen de sanering van alle gronden met een historische bodemverontreiniging minstens op te starten. Tegen 2028 moeten alle oriënterende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Tevens komt het brown- en blackfieldbeleid aan bod en de ontzorging van de particulieren. We bekijken ook de in de beleidsnota aangehaalde inspanningen rond nieuwe bodemverontreiniging. Nieuwe initiatieven om deze nieuwe doelen te halen, komen aan bod.
Het versterken van de bodemkwaliteit via bodemzorg bevat enkele nieuwe accenten, zoals toegenomen hergebruik van bodemmaterialen, diffuse verontreiniging en emerging contaminants. Ten slotte is er aandacht voor digitale ontsluiting van bodemgegevens en de kopersgarantie bij overdracht van gronden.

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Bodemsaneringsdeskundige: erkenning in aanvraag.

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers