seminarie

Curatoropleiding Leuven: arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

04 februari 2020 @ 13:00 - 17:00

Heverlee

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie

Mr. Jurgen De Vreese, advocaat Lydian
Mr. Marnix De Greve, advocaat Lydian

In deze sessie komt aan bod: de informatie en raadplegingsverplichtingen vóór het faillissement, bij het faillissement en na het faillissement, de verplichtingen bij aanvang van het faillissement, het lot van de lopende arbeidsovereenkomsten, opstellen en afgifte van sociale documenten, de aangifte van de schuldvordering, het nazicht, de aanvaarding, de aanhouding, of de betwisting van de schuldvordering, de rangregeling van de schuldvorderingen van werknemers, de rol van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers, outplacement, de overdracht na faillissement en de beschermingsregeling voor werknemers, sociaalrechtelijke aandachtspunten bij procedure gerechtelijke reorganisatie.

15u00
Nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

Mr. Werner Derijcke, advocaat Malherbe

De voorbije jaren hebben tal van zakelijke zekerheidsrechten veranderingen ondergaan. Soms was er sprake van een drastische hervorming zoals de Pandwet (inw. 01/01/2018) en het Invorderingswetboek (inw. 01/01/2020). Andere wijzigingen gebeurden op een meer verdoken manier. Deze uiteenzetting licht deze veranderingen en bijhorende gevolgen toe. Hierbij komen zowel de zekerheidsrechten op roerende als deze op onroerende goederen aan bod. Daarnaast gaat de aandacht in deze lezing eveneens uit naar enkele belangrijke rechterlijke uitspraken binnen deze materie. Tot slot vindt een analyse plaats van een aantal rangconflicten aan de hand van concrete casussen.

17u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 230 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

3Hoog - Meeting & Events

Interleuvenlaan 74
3001 Heverlee

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers