seminarie

Curatoropleiding Gent: VERPLAATST NAAR 11/06 | arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

19 maart 2020 @ 18:00 - 22:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Coronamaatregelen

De laatste stand van zaken met betrekking tot onze maatregelen rond COVID-19 vindt u hier. Deze pagina wordt steeds geüpdatet met de laatste informatie en is makkelijk toegankelijk via de beige menublak, bovenaan de website.

Vervangdatum

Deze opleiding staat in Gent alvast opnieuw ingepland op 11 juni (18u-22u), klik hier voor meer info of om u in te schrijven: https://confocus.be/session/curatorenreeks-arbeidsrecht-insolventie-zakelijke-zekerheden-11-06-2020

Programma

17u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u00
Start van de opleiding

Mr. Jurgen De Vreese, advocaat Lydian
Mr. Marnix De Greve, advocaat, Lydian

In deze sessie komt aan bod: de informatie en raadplegingsverplichtingen vóór het faillissement, bij het faillissement en na het faillissement, de verplichtingen bij aanvang van het faillissement, het lot van de lopende arbeidsovereenkomsten, opstellen en afgifte van sociale documenten, de aangifte van de schuldvordering, het nazicht, de aanvaarding, de aanhouding, of de betwisting van de schuldvordering, de rangregeling van de schuldvorderingen van werknemers, de rol van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers, outplacement, de overdracht na faillissement en de beschermingsregeling voor werknemers, sociaalrechtelijke aandachtspunten bij procedure gerechtelijke reorganisatie.

20u00
Nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

Sandra Callewaert, doctoraatsonderzoeker,
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Onderzoeksgroep Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

De voorbije jaren hebben tal van zakelijke zekerheidsrechten veranderingen ondergaan. Soms was er sprake van een drastische hervorming zoals de Pandwet (inw. 01/01/2018) en het Invorderingswetboek (inw. 01/01/2020). Andere wijzigingen gebeurden op een meer verdoken manier. Deze uiteenzetting licht deze veranderingen en bijhorende gevolgen toe. Hierbij komen zowel de zekerheidsrechten op roerende als deze op onroerende goederen aan bod. Daarnaast gaat de aandacht in deze lezing eveneens uit naar enkele belangrijke rechterlijke uitspraken binnen deze materie. Tot slot vindt een analyse plaats van een aantal rangconflicten aan de hand van concrete casussen.

22u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 230 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaardere (persoonlijk aan te vragen): Aanwezige gerechtsdeurwaarders ontvangen na de opleiding een (administratief) aanwezigheidsattest waarmee zij een "individuele post factum erkenningsaanvraag" op PE-Online kunnen indienen. Let op: u dient dit binnen de 2 maanden na datum van de opleiding door te geven!

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers