on demand webinar

De gerechtsdeskundige en de vrederechter: procedures en toepassingsgebieden

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u18

De gerechtsdeskundige en de vrederechter: procedures en toepassingsgebieden

Walter Niewold, Emeritus-Vrederecht Hasselt

Door zijn bevoegdheden doet de vrederechter regelmatig beroep op deskundigen in verschillende disciplines

In een eerste gedeelte wordt ingegaan op de algemene regels die gelden voor alle deskundigen in burgerlijke zaken, zoals het nationaal register van deskundigen, de voorwaarden van opname en de deontologische code. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden binnen het buitengerechtelijk en gerechtelijk deskundig onderzoek. Bij het minnelijk deskundig onderzoek wordt bijzondere aandacht besteed aan de minnelijke afpaling. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek, van kracht sinds 1/9/2021 zullen hier een aantal belangrijke wijzigingen zijn. Wat het gerechtelijk deskundig onderzoek betreft wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de procedure in burgerlijke zaken voorzien in het Gerechtelijk Wetboek, waarbij telkens wordt gewezen op recente wetswijzigingen. Ook worden praktijkvoorbeelden aangehaald. Hierna wordt ingegaan op de specifieke procedures die voor de vrederechter worden behandeld en waarbij deskundigen een cruciale rol kunnen spelen.

Ook voor verschillende van deze procedures is de wetgeving recent gewijzigd:
1.Plaatsopneming met deskundige
2.Gerechtelijke afpaling waarbij de wijzigingen vanaf 1/9/2021 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden toegelicht
3.Deskundig onderzoek inzake huur, pacht en andere betwistingen voor de vrederechter
4.Onteigeningen. De procedure onteigening is voor wat het Vlaams Gewest betreft grondig gewijzigd met ingang vanaf 1/1/2018. Deze wijzigingen zijn ook van belang voor de landmeter-deskundige die door de vrederechter wordt aangesteld
5.Schattingen in procedures bewindvoering
6.Tussenkomst geneesheer inzake beoordeling onbekwaamheid bij bewindvoeringen
7.Medisch deskundig onderzoeken in diverse zaken.
7.Tussenkomst geneesheer inzake beoordeling wet geesteszieken
Voormelde onderwerpen worden behandeld vanuit een praktisch benadering met talrijke voorbeelden

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 3 PE-punten permanente vorming.

Orde van Architecten: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uur permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uur permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers