seminarie

De hervorming van het erfrecht: erfrechtelijke reserve | vruchtgebruik langstlevende | verdeling en verrekening van schenkingen | erfovereenkomsten | nieuwe samenlevingsvormen in het nieuwe huwelijksvermogensrecht | successieplanning en levensverzekeringen

13 februari 2020 @ 09:00 - 17:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Erfrechtelijke reserve | vruchtgebruik langstlevende | verdeling en verrekening van schenkingen

Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat

Korte inhoud weldra online!

10u30
Koffiepauze

11u00
Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht

Mr. Rinse Elsermans, advocaat, Cazimir

De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de Erfwet 2017 die inwerking is getreden op 1 september 2018.
Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Tijdens het seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten erfovereenkomsten, inclusief enkele ‘verborgen’ erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat erfovereenkomsten opduiken op plaatsen waar men het niet direct zou verwachten. Daarnaast is het van belang om te weten wie een erfovereenkomst mag sluiten en welke aandachtspunten er zijn bij het opmaken ervan (gelet op de strenge sanctie die aan de vorm- en procedurevoorwaarden wordt gekoppeld).
Bovendien heeft de erfwet 2017 nog geen absolute duidelijkheid gecreëerd over alle aspecten van de erfovereenkomsten. Er blijven op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan. Ook deze zullen worden toegelicht tijdens het seminarie.
Tot slot wordt de fiscale impact van de erfovereenkomsten besproken. Burgerrechtelijke instrumenten blijven immers grotendeels dode letter wanneer deze fiscaal worden afgestraft.

12u30
Lunch

13u30
Nieuwe samenlevingsvormen in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Mr. Liesbeth Franck, advocaat, Cazimir

Tijdens dit seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende samenlevingsvormen anno 2020.
Zowel voor de (feitelijk of wettelijk) samenwonenden als voor de gehuwden wordt stilgestaan bij de diverse fiscale en burgerrechtelijke gevolgen van de gekozen samenlevingsvorm.
Hierbij komen onder meer aan bod:
– het nieuw huwelijksvermogensrecht: verrekening van aanwinsten, billijkheidscorrectie, anticipatieve inbreng;
– Het erfrecht van de langstlevende partner;
– mogelijke successieplanning via testament/schenking/huwelijkscontract;
– Het nut (alsook de formaliteiten) van het samenlevingscontract;
– Kopen en lenen: verschillende pistes, bescherming van gezinswoning, tontine, beding van aanwas;
– Levensverzekering en andere verzekeringen: polissen tussen echtgenoten/samenwonenden: fiscaliteit in Vlaanderen, kwalificatie ikv huwelijksvermogensstelsel
– …

15u00
Koffiepauze

15u30
Successieplanning en levensverzekeringen

Mr. Liesbeth Franck, advocaat, Cazimir

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene inbreng- en inkortingsregels uit het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien werd het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de individuele levensverzekering onder handen genomen en maakt deze het voorwerp uitmaakt van nieuwe kwalificatieregels in het nieuw huwelijksvermogensrecht. Dit maakt een einde aan de rechtsonzekerheid die sedert 26 mei 1999 bestond.
De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. De technieken van de successieplanning met levensverzekeringen komt in dit seminarie tevens uitgebreid aan bod, met oog voor de fiscale spelregels. Cruciaal is immers de vraag naar de taxatie in de erfbelasting.

Volgende topics zullen onder meer worden behandeld:
– de impact van het nieuwe erfrecht;
– de kwalificatie van de levensverzekering in het nieuw huwelijksvermogensrecht;
– de taxatie van verschillende levensverzekeringen in de erfbelasting;
– de suceesieplanningstechnieke: de verzekeringsgift, de schenking van gelden, met aanvaarding van begunstiging;
– de verzekering met twee verzekeringnemers/twee verzekerde hoofden vs het beding van aanwas;
– enz.

17u00
Einde van de studiedag

Prijs

  • Prijs: € 400 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding): erkenning in aanvraag.

IAB (B0574/2018-09): erkend voor 8 uur permanente vorming.

BIBF-IBR: erkend voor 8u permanente vorming.

OVB: erkend voor 6 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 6 uren permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers