seminarie

De beoordeling van het onderdeel 'Ingedeelde inrichtingen of activiteiten' (IIOA) van de omgevingsvergunningsaanvraag: aandachtspunten voor vergunningverlenende en adviserende overheden

02 juli 2020 @ 13:30 - 17:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers (incl. lunch voor wie de ganse dag volgt)

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Rutten, milieucoördinator, J.R. ECOnsult

Sedert de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet kan (en vaak moet) een vergunningsaanvraag meestal zowel een stedenbouwkundig als een milieuluik omvatten. Van milieucoördinatoren, milieuconsulenten, omgevingsverantwoordelijken, … wordt steeds meer verwacht dat zij in beide markten thuis zijn. In deze sessie worden de aandachtspunten voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIOA) voor een omgevingsvergunningsaanvraag behandeld.

Na een korte introductie van het wettelijk kader en beknopte rondgang in het Omgevingsloket vestigt deze opleiding de aandacht op de wijze waarop de vergunningverlenende en adviserende overheden een aanvraagdossier beoordelen en op welke wijze men daarop best anticipeert. Ook worden nog enkele procedurele aandachtspunten toegelicht. Het is verre van de bedoeling om alle mogelijke cases aan bod te laten komen, maar op basis van deze opleiding vindt men alvast zijn weg in het Omgevingsloket voor dit onderdeel en kan men een risico-inschatting maken van een eigen case.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers