virtual classroom

AFVALWATER: industriële afvalwaterproblematiek: technische aspecten bij de lozing van afvalwater

16 december 2021 @ 09:00 - 12:30

Inschrijven Print sessie

Programma

09u00
Start van de webinar

Industriële afvalwaterproblematiek: technische aspecten bij de lozing van afvalwater

Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) & Ir. Kristof Van Acker (projectingenieur, Witteveen & Bos)

In dit onderdeel wordt aan de hand van verschillende case studies toegelicht hoe de lozing van industrieel afvalwater in Vlaanderen geregeld wordt. Daarbij wordt de juridische context geschetst waarbij nader ingegaan wordt op lozingsvoorwaarden en hoe daar in de praktijk mee dient opgegaan te worden. Welke strategie is nodig om lozingsnormen te motiveren bij aanvraag en hoe gebeurt handhaving? Daarnaast wordt ook aangegeven welke technische oplossingen er zijn en wordt aan de hand van een voorbeeld ook de kosten van waterzuivering bekeken. Ten slotte wordt ook nader ingegaan op het gebruik van ecotoxicologie voor de evaluatie van de lozing.

12u30
Einde van de webinar

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

MER-deskundige: 3 uren (in de discipline water)

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een virtual classroom vindt plaats op een vaste datum en uur
  • Een virtual classroom vindt plaats via een ander e-learningplatform dan onze LIVE en ON DEMAND webinars
  • Daarom krijgt u daags ervoor een login of link toegestuurd (u logt bij een virtual classroom dus niet in via het gebruikelijke e-learningplatform op onze website!)
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de webinar: U kan vragen stellen aan de lesgever.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de webinar én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers