live webinar

Recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen voor het bodembeleid:

26 november 2021 @ 14:00 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

14u00
Start van de live webinar

Johan Ceenaeme, afdeling bodembeheer, OVAM

Het bodemsaneringsbeleid is na meer dan 25 jaar matuur geworden. Sinds 1995 zijn heel wat risicogronden in Vlaanderen onderzocht en indien nodig gesaneerd. Er zijn echter nieuwe uitdagingen waar het bodembeleid een antwoord moet op bieden. Op Europees vlak heeft de Green Deal nieuwe thema’s voor de bodembescherming op de agenda geplaatst. Daarom besteedt dit seminarie ruime aandacht aan de recente ontwikkelingen in het Vlaamse bodem(sanerings)beleid. We kijken ook naar enkele uitdagingen voor de komende jaren. Zo mag u toelichtingen verwachten rond de ‘emerging contaminants’ of opkomende stoffen, de aandacht voor ecosysteemdiensten bij de uitvoering van saneringen en het beleid rond diffuse bodemverontreinigingen. We overlopen o.m. ook de bodemaspecten in de beleidsnota van minister Demir en de manier waarop de OVAM invulling geeft aan de doelstelling om alle gronden te saneren tegen 2036.

17u00
Einde van de live webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 165 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

MER-deskundige: 2,5u (discipline bodem)

Milieucoördinatoren: erkend voor 2,5u permanente vorming.

Bodemsaneringsdeskundige: erkend voor 2,5u permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers