live webinar

De wijzigingen in Bodemdecreet en Vlarebo anno 2021: in een halve dag mee met de stand van zaken en de toekomst van de bodemsanering in Vlaanderen

17 december 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de live webinar

Johan Ceenaeme, staf afdeling bodembeheer, OVAM

In de voorbije jaren ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen met gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het bodembeleid. Zo is er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. Voorjaar 2020 staat in het teken van nieuwe standaardprocedures voor het bodemonderzoek, de uitbreiding van de geldigheid van bodemonderzoeken en een regeling voor de onafhankelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige.
In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven. Zo overlopen we de beleidsnota van minister Demir en hebben we aandacht voor de nieuwe uitdagingen ‘diffuse bodemverontreiniging’ en ‘opkomende stoffen’, zoals o.m. PFAS.

17u00
Einde van de webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO: Het IGO neemt de inschrijfkost ten laste. Bij het niet melden van afwezigheid wordt het volledige inschrijfbedrag persoonlijk aangerekend.

Bodemsaneringsdeskundige: erkend voor 3 uren permanente vorming.

MER-deskundige: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers