live webinar

LUNCH & LEARN R.O. EN STEDENBOUW: het gemeentewegendecreet, snelle rechtsvinding voor trage wegen?

08 september 2020 @ 12:00 - 14:00

Inschrijven Print sessie

Programma

12u00
Start LIVE webinar

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking. Dit Gemeentewegendecreet heeft tot doel om de bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving … Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht en impact. Het Gemeentewegendecreet heft daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, zullen onder het toepassingsgebied van het Gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe gemeentewegendecreet is niet te onderschatten. Voldoende voer dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan. Meindert Gees licht op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden wordt een jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt.

Meindert Gees (balie West-Vlaanderen), partner bij Publius advocaten, is voornamelijk gespecialiseerd in ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieurecht en bodemrecht. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd in het overheidsaansprakelijkheid, grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en vreemdelingenrecht. Meindert is praktijkassistent publiek recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk en is hoofdredacteur deelredactie publiek recht RABG. Meindert is sinds het gerechtelijk jaar 2018-2019 lid van de Raad van de orde van de Balie West-Vlaanderen en was voordien 2 jaar voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk.

14u00
Einde LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

BIV: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

Orde van Architecten: erkenning in aanvraag.

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: erkend voor 2u permanente vorming.

Milieucoördinatoren: erkend voor 2 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers