live webinar

De goede ruimtelijke ordening en andere criteria voor de beoordeling van bouwaanvragen:

28 juni 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de LIVE-webinar

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de criteria die van tel zijn bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. De overeenstemming van een project met stedenbouwkundige en/of verkavelingsvoorschriften (cf. planvoorschriften) is een eerste maar geen voldoende voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. Naast deze ‘legaliteitstoets’, geldt ook een ‘opportuniteitstoets’ waarbij de vergunningverlener onderzoekt of het project ook verenigbaar is met de “goede ruimtelijke ordening”. Bij het uitvoeren van deze toets beschikt de vergunningverlener over een zekere “beoordelingsvrijheid” (appreciatiemarge). Welke (wettelijke) beginselen moeten daarbij in acht genomen worden? Welke zijn de inhoudelijke criteria en aandachtspunten? Welke eisen gelden er op het vlak van motivering?
Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan een aantal “bijzondere” decretale beoordelingsgronden (eveneens opgenomen in de VCRO) en de mogelijkheid om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften.

Volgende zaken komen aan bod:
– Beoordelingsgronden: algemeen kader en uitgangspunten
– De “goede ruimtelijke ordening”: beginselen, inhoudelijke invulling en aandachtspunten (o.a. ‘bestaande toestand’, ‘beleidsmatig gewenste ontwikkelingen’)
– Bijzondere decretale beoordelingsgronden
– Afwijkingsbepalingen
– Relevante rechtspraak – praktijkvoorbeelden

17u00
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 165 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

BIV: erkend voor 3,5 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers