live webinar

Informatieverplichtingen bij verkoop van vastgoed:

09 september 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de LIVE-webinar

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

Bij de verkoop van een onroerend goed dient heel wat informatie verzameld te worden én ter beschikking gesteld aan de kandidaat-koper. Het niet correct informeren van de koper en/of het miskennen van bijzondere informatieverplichtingen kan leiden tot een ongeldige, niet-afdwingbare overeenkomst.

Tijdens dit LIVE webinar bestuderen we de belangrijkste aandachtspunten voor het geldig tot stand komen van een koop-verkoop van onroerend goed en bekijken we tevens het geheel van bijzondere informatieverplichtingen. We staan ook stil bij de mogelijke risico’s, gevolgen en sancties bij tekortkomingen op het vlak van informatieverstrekking.

Daarbij komen onder meer de volgende zaken aan bod:

• Aandachtspunten bij de totstandkoming van een koop-verkoopovereenkomst van onroerend goed: essentiële elementen, bewijs, foutieve of onvolledige informatie (cf. wilsgebreken, pre-contractuele aansprakelijkheid)
• Overzicht van de bijzondere informatieverplichtingen, inclusief checklist (o.a.):
– stedenbouwkundige inlichtingen
– bodemattest
– watertoets
– postinterventiedossier
– elektrische keuring
– conformiteit stookolietanks
– energieprestatieregelgeving (EPC)
– onroerend erfgoed
• Risico’s en sancties

17u00
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 180 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

BIV: erkend voor 3,5 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers