live webinar

De omgevingsvergunningsprocedure voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden: juridische en technische aspecten

14 oktober 2021 @ 13:00 - 17:45

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Start van de LIVE-webinar (gedurende de LIVE webinar worden enkele pauzes voorzien)

Mario Deketelaere (advocaat, Baker McKenzie) & Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning)

De (oude) ‘stedenbouwkundige vergunning’ en ‘verkavelingsvergunning’ werden via het decreet betreffende de omgevingsvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure. De nieuwe procedure is (volledig) in werking getreden in 2018.
Via de Codextrein en het Verzameldecreet Omgeving werden vervolgens ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen en vereenvoudigingen doorgevoerd in het kader van het beleid tot verhoging van het ruimtelijk rendement en het terugdringen van het ruimtebeslag.

Tijdens dit LIVE webinar bestuderen we juridisch én praktisch het verloop van de procedure voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden, inclusief de recente wijzigingen die werden doorgevoerd.

Daarbij komen onder meer de volgende zaken aan bod:
• Het traject voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden (aanvraag, openbaar onderzoek, adviesverlening, beslissingstermijnen, administratief beroep, ….)
• Mogelijkheid tot afwijking van de voorschriften van verkavelingsvergunningen en BPA’s ouder dan 15 jaar
• De vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van APA’s/BPA’s en gemeentelijke RUP’s
• Lasten en voorwaarden verbonden aan omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden
• Vervalregeling omgevingsvergunningen
• Werking en gebruik Omgevingsloket

17u45
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Milieucoördinatoren: erkend voor 4 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 4,5 uur permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 4 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers