live webinar

Het Vlaamse onteigeningsdecreet: toelichting en stand van zaken met praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregels

01 juni 2021 @ 15:00 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

15u00
Start van de LIVE-webinar

Dhr. Walter Niewold, Emeritus-vrederechter Hasselt

3 jaar na het van kracht worden van het nieuwe onteigeningsdecreet wordt een stand van zaken opgemaakt op basis van de reeds gekende rechtspraak, met praktische voorbeelden en kritische reflecties. Onder meer wordt ook vergeleken met de federale rechtsregels.

-Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet

-Krachtlijnen

-Bestuurlijke fase:

° Bevoegde instanties
° Zelfrealisatie
° Voorlopig onteigeningsbesluit
° Projectnota
° Onderhandelingsplicht
° Openbaar onderzoek
° Definitief onteigeningsbesluit
° Beroep

-Gerechtelijke fase:
° Wettigheid onteigening
° Beroep
° Deskundig onderzoek
° Provisionele vergoeding
° Definitieve vergoeding
° Beroep

Niet te missen voor de praktijkjurist die kennis wil maken met de totaal nieuwe decretale wetgeving inzake onteigeningen, reeds een drietal jaren aan de praktijk getoetst. Het onderwerp is echter ook belangrijk voor al wie met vastgoed te maken heeft, zoals landmeters, architecten en vastgoedmakelaars.

17u00
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 120 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding): Het IGO neemt de inschrijfkost ten laste. Bij het niet melden van afwezigheid wordt het volledige inschrijfbedrag aan u persoonlijk aangerekend.

Landmeters-experten: erkend voor 2 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 2 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 2 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers