live webinar

De opmaak van testamenten: redactionele tips en tricks

25 september 2020 @ 14:00 - 18:00

Inschrijven Print sessie

Programma

14u00
Start van de LIVE webinar

In deze LIVE webinar legt Dhr. Bart Van Den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt) uit hoe u als notaris, maar ook als advocaat, omgaat met het opstellen van testamenten.

 • Legaat met termijn
  • Rechtsgevolgen
  • Legaat onder opschortende termijn
   • Voorbeelden
   • Rechtspositie legataris
  • Legaat onder ontbindende termijn
 • Legaat met voorwaarde
  • Opschortende voorwaarde
  • Ontbindende voorwaarde
  • Zuiver potestatieve voorwaarde
 • Legaat met last
  • Last tot inbreng of overdracht
  • Last tot verwerven van een bepaalde zaak
  • Last tot overdracht van VG/ recht van bewoning
  • Last tot betaling van periodieke uitkering
  • Niet uitvoeren of vervullen lasten
 • Testamenten met lasten en voorwaarden
  • Principiële vrijheid testator
   • Uitzondering art. 900 BW
  • Quid onwettige of onmogelijke voorwaarden ?
   • Voorbeelden
 • Het bevrijdingslegaat
 • Legaat met alleen maar een last en geen begunstiging
 • Afdwingbaarheid van de last verzekeren
 • Algemeen legaat – legaat ten algemene titel en bijzonder legaat
  • Belang van de juiste omschrijving van het voorwerp van het legaat
  • Het algemeen legaat
   • Specifiek nut aanstelling algemene legataris
   • Subsidiaire algemene legataris
  • Het legaat ten algemene titel
  • Het bijzonder legaat
 • Relevantie van het onderscheid tussen de 3 categorieën van legaten (algemeen legaat – legaat ten algemene titel en bijzonder legaat)
  • Saisine
  • Vruchten
  • Schulden
  • Erfrechtelijke heling
 • Denaturatie van schenkingen (omvorming van schenking vooruit en buiten deel naar schenking op voorschot en omgekeerd) via het testament
 • Testamentaire plaatsvervulling
 • Quasi- commoriëntentestament
 • De testamentenuitvoerder
  • Kwalificatie
  • Nut
  • Hoe kan de testator zeker zijn dat de testamentuitvoerder zijn mandaat aanvaardt?
  • Aard van het mandaat
  • Misvattingen
  • Benoeming
  • Bezitsrecht testamentenuitvoerder
  • De materieelrechtelijke bevoegdheden
  • Procesrechtelijke bevoegdheden
  • De plichten
  • De vergoeding
  • De notaris als testamentenuitvoerder?
  • Alternatief voor de testamentenuitvoerder
 • Het ontervend testament
  • De rechten van de onterfde
  • Integraal ontervend
   • Rechtsgevolgen 
   • 4 cumulatieve vereisten
  • Partieel ontervend
   • Ontervend testament dat niet aan alle 4 vereisten voldoet
   • Overspel en onterving : artikel 334ter, derde lid BW
 • Testament en samenlevers
 • Testament als middel tot kwalificatie van de gift als vooruit en buiten deel
 • Gift in te brengen of in te korten in natura ?
 • Keuzelegaat
 • Legaat en onverdeelde rechten
 • Het testamentair voorkeurrecht
 • Testamentaire vervreemdingsverboden
  • Uitsluitingsclausule
  • Onvervreemdbaarheidsclausule
 • Testamentaire bewinds-of beheersclausule
 • Testamentaire modulering van het passief van de nalatenschap
 • Testamentaire modulering aanrekening legaten
 • Testament als middel om de samenstelling van het huwelijksvermogen (“algehele gemeenschap”) van derden te beïnvloeden
 • De subrogatie- of zaakvervangingsclausule
 • De anticipatieve toekenning van vruchten aan de bijzondere legataris
 • Testeren door minderjarigen ?
 • Het restlegaat
 • Opgelet met “bekentenissen” in het testament
 • Testamentaire ascendentenverdeling
 • Oude testamenten vs. de nieuwe erfwet
 • Het testamentair strafbeding
 • De alternatieve testamentaire beschikking

18u00
Einde van de LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

 • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

 • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
 • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
 • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
 • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
 • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
 • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
 • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers