live webinar

Het verbintenissenrecht: actualia en toekomst van het verbintenissenrecht

23 februari 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de LIVE-webinar

Deel 1: Overzicht van de recente wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen in het contractuele verbintenissenrecht
Prof. dr. em. Alois Van Oevelen, Universiteit Antwerpen
Invloed van het Wetboek van economisch recht op het contractuele verbintenissenrecht; 2) de wet betreffende de onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen (in werking getreden voor overeenkomsten aangegaan of verlengd vanaf 1 december 2020); 3) overzicht van de rechtspraak, zowel van het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, in het domein van het contractuele verbintenissenrecht van de jongste vijf jaar, zowel inzake de totstandkoming van overeenkomsten als inzake de gevolgen van overeenkomsten tussen partijen en ten aanzien van derden en inzake het tenietgaan van (contractuele) verbintenissen.

Deel 2: Het toekomstige verbintenissenrecht: toekomstig boek 5 B.W. ‘Verbintenissen’
Mr. Simon Deryckere, Fellows Advocaten
1. Algemeen kader nieuw B.W.
2. Inwerkingtreding
3. Krachtlijnen nieuw contractenrecht
4. Bijzondere topics o.m.:
– Elektronisch contracteren
– Algemene voorwaarden
– Wilsgebreken
– Nietigheden
– Rechtsmisbruik
– Imprevisie
– Exceptio timoris
– Anticipatory breach
5. Krachtlijnen nieuw aansprakelijkheidsrecht?
6. Gemeenschappelijke bepalingen

17u00
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): erkend voor 3 punten permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers