live webinar

De watertoets binnen de omgevingsvergunning: praktische invullingen en opmaak addendum B25

29 april 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de LIVE-webinar

De watertoets binnen de omgevingsvergunning: praktische invullingen en opmaak addendum B25

Oscar Moonen, Professional Consulting

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een omgevingsproject schadelijke effecten veroorzaakt en resulteert in een waterparagraaf die opgenomen wordt in de omgevingsvergunning. De watertoets is van toepassing wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid vanaf 40 m². Aanstiplijst bijlage 25 dan te worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Via het invullen van de watertoets blijkt welke de verplichte maatregelen zijn om de risico’s op overstromingen te terugdringen via brongerichte maatregelen, volgens het principe:
     • Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken
     • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen
Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan er mogelijks een afwijking worden bekomen voor vertraagde afvoer van hemelwater.
Via dit webinar wordt uitgelegd hoe aan deze voorwaarden praktisch gevolg kan worden gegeven en ook hoeveel opvang van hemelwater nodig en of nuttig is in functie van mogelijks gebruik met bijbehorende inschatting van kosten inzake opvang.

Doelgroep
Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Wat kent u na het volgen van dit webinar
Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe de watertoets is opgebouwd en hoe u de aanstiplijst B25 dient in te vullen en welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Programma
• Situering en wetgevend kader watertoets.
• De watertoets: Aanstiplijst B25 verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
• Bepaling hemelwateropvang en mogelijks gebruik.
• Infiltratie -en buffervoorzieningen.

17u00
Einde van de LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

MER-deskundige: 3 uren in de discipline water

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers