seminarie

AFVALWATER: beoordeling van milieu- en lozingsaspecten van chemische stoffen: biodegradeerbaarheid en ecotoxiciteit

16 december 2021 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) & Ir. Kristof Van Acker (projectingenieur, Witteveen & Bos)

In elk productiebedrijf worden chemicaliën ingezet voor allerlei toepassingen: reinigingen, conditionering van koelsystemen, conditionering van stoomketels, … Heel vaak komen deze chemicaliën finaal terecht in het afvalwater. Daarom is het belangrijk om producten te kiezen die compatibel zijn met waterzuiveringsinstallaties en die een beperkte impact hebben op het aquatisch leefmilieu.

In deze opleiding wordt toegelicht hoe de milieurelevantie van stoffen kan beoordeeld worden op basis van de informatie die verstrekt wordt door de productleverancier en eventueel online beschikbaar is. In deze opleiding wordt ingegaan op twee parameters: de biodegradeerbaarheid en de ecotoxiciteit. De betekenis en de interpretatie van de parameters wordt toegelicht en er wordt aan de hand van voorbeelden aangeleerd hoe de interpretatie dient te gebeuren.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

MER-deskundige: 3 uren (in de discipline water)

LOCATIE

Hasselt (locatie volgt)


3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers