live webinar

Het Vlaamse woninghuurdecreet: overzicht en stand van zaken in Corona-tijden

02 maart 2021 @ 18:30 - 22:00

Inschrijven Print sessie

Programma

18u30
Start van de LIVE-webinar

Walter Niewold, Emeritus-Vrederechter Hasselt

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet“. Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet. Daarnaast wordt het decreet geëvalueerd vanuit de reeds bestaande rechtspraak en dit in Corona-tijd.

Programma:
– Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet.
– Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
– Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
– Specifieke bepalingen en onder meer:
– Aanvang en inhoud contract
– Duur van de overeenkomst
– Staat van het goed en herstellingen
– Overdracht en onderhuur
– Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
– Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
– Einde overeenkomst: overlijden huurder
– Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

22u00
Einde van de LIVE-webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): erkend voor 3 punten permanente vorming.

IGO: Het IGO neemt de kosten ten laste

BIV: erkenning in aanvraag.

Orde van Architecten: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers