seminarie

Milieuopleiding 2019: de wijziging van het Bodemdecreet en de recente wijziging van het VLAREBO

06 december 2019 @ 13:30 - 17:00

Nazareth

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM)

Recent ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen. Het wijzigingsdecreet trad vorig jaar al in werking en hield belangrijke aanpassingen in van het Vlaams bodembeleid. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde op 1 april 2019 het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. In het voorjaar was er ook een wijziging van de standaardprocedures en het bodemattest. In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

KMO-PORTEFEUILLE
Maak -onder bepaalde voorwaarden- gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 30% of 20% van het inschrijvingsgeld.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

LOCATIE

Van der Valk Hotel Nazareth

E17 (tussen Gent en Kortrijk)
9810 Nazareth

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers