seminarie

Milieuopleiding 2019: de gevolgen van milieuschades op uw bedrijf

22 november 2019 @ 09:00 - 12:30

Gent

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Dhr. Kurt Becue, zaakvoerder Becue Expertises

De publieke bewustwording omtrent de opwarming van de aarde en de milieurisico’s zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Ook wanneer een bedrijf geen vervuilende stoffen produceert, loert het gevaar van milieuschade om de hoek: grondverzakkingen en bomensterfte door waterwinning, roestende transportbanden, overlopende waterbekkens, problemen met historisch vervuilde bedrijfsterreinen, verzilting, verkoop en productie van producten die plots kankerverwekkend blijken te zijn. Een strengere wetgeving kan leiden tot sanerings- en herstelkosten, bedrijfsschade en schade aan derden. De kostprijs van de schade kan sterk oplopen en mogelijk een bedreiging vormen voor het verdere bestaan van de onderneming. Milieuschade op de eigen bedrijfsterreinen en de objectieve aansprakelijkheid of schade aan de biodiversiteit zijn vaak niet verzekerd. Overgeërfde milieurisico’s kunnen een sterk negatieve impact hebben op de balans van het bedrijf. Als bouwonderneming, textielbedrijf, transporteur, landbouwbedrijf of chemische industrie kan u bijzondere milieurisico’s lopen. Hoe wordt er omgegaan met gevaarlijke producten? Is het bedrijf eigenaar van ondergrondse opslagtanks? Hoe voorziet het bedrijf te betalen voor saneringskosten en boetes? Welke invloed kan milieuschade hebben op het verkrijgen van de omgevingsvergunning? Dit zijn maar enkele van de verschillende vraagstukken die aan bod komen tijdens het seminarie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de spreker na welke preventieve maatregelen een bedrijf kan nemen om milieurisico’s af te dekken en de financiële gevolgen ervan op te vangen.

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

KMO-PORTEFUILLE
Maak gebruik van de KMO-portefeuille en recupereer 40% van het inschrijvingsgeld.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

Alimento: Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

LOCATIE

Holiday Inn Express (UZ) Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers