on demand webinar

Productaansprakelijkheid: juridische context

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u20

Dhr. Jacques Van Keirsbilck – Master in de rechten/Risk and insurance consultant.

In deze opleiding behandelen wij de diverse rechtsgronden op basis waarvan een onderneming of handelaar aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door een door hem/haar geleverd product:

• Extracontractuele aansprakelijkheid (artikel 1382 en volgende, m.a.w. fout aansprakelijkheid).
• Contractuele aansprakelijkheid (voornamelijk de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een koop-verkoopovereenkomst).
• De productaansprakelijkheid op basis van de wet van 25 februari 1991 – de (foutloze) aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de verschilpunten naar gelang beroep wordt gedaan op de ene of de andere rechtsgrond. Zo ondermeer wat betreft:
• Wat men verstaat onder een “gebrekkig” product in het kader van de ingeroepen rechtsgrond;
• Wie zich op welke rechtsgrond kan beroepen en in welke hoedanigheid;
• Tegen wie de aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld;
• Welke schade voor vergoeding in aanmerking komt;
• Hoe men zich van zijn aansprakelijkheid kan bevrijden;
• Hoe het zit met de bewijslast;
• ……

Prijs

  • Prijs: € 180 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): erkend voor 3 punten permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers