on demand webinar

Het vennootschapsrechtelijke kapitaal door een fiscale bril: verschillen en raakpunten tussen het vennootschapsrecht en het fiscale recht

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Lees hier het interview dat recent werd afgenomen van docent Yves Verdingh!

Programma

Duurtijd: 2u30

Het vennootschapsrechtelijke kapitaal door een fiscale bril: verschillen en raakpunten tussen het vennootschapsrecht en het fiscale recht

Yves Verdingh, Head of Tax BNP Paribas Fortis, professor Odisee/Fiscale Hogeschool en spreker op talrijke seminaries over vennootschapsbelasting, auteur van het Compendium Vennootschapsbelasting (Kluwer, 1155 pagina’s) en van de Aangiftegids Vennootschapsbelasting (Kluwer, 477 pagina’s).

Zoals intussen genoegzaam bekend, heeft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is ongetwijfeld de afschaffing van het kapitaal voor alle vennootschapsvormen behalve de NV. Voor fiscale doeleinden blijft echter alles bij hetzelfde, en werd het begrip kapitaal niet afgeschaft. Tijdens deze webinar wordt dit verschil tussen het vennootschapsrecht en het fiscaal recht uitgebreid toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij de fiscale samenstelling van kapitaal, zoals het zogenaamde VVPR kapitaal, kapitaal ontstaan uit structuren genaamd “interne meerwaarden” enzovoort. Daarnaast worden de fiscale aandachtspunten en risico’s bij kapitaalverhogingen en – verminderingen besproken. Ook de financiering van een kapitaalsvermindering is fiscaal niet zonder belang , men denke aan de discussie omtrent de aftrek van de interest verbonden aan leningen ter financiering van een kapitaalvermindering. Tijdens deze webinar wordt uitgebreid stilgestaan bij deze verschillende aandachtspunten, zowel in hoofde van de vennootschap die de kapitaalvermindering doet als in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder.

Prijs

  • Prijs: € 150 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 2 PE-punten permanente vorming.

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkend voor 2,5 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 2,5 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers