on demand webinar

Het faillissement van de natuurlijke personen:

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Faillissement van natuurlijke personen

Mr. Joris J. De Smet, curator

In deze webinar wordt het faillissement van natuurlijke personen zeer grondig besproken. Bij wijze van inleiding wordt aandacht besteed aan de bescherming van de grondrechten van de gefailleerde natuurlijke persoon en de vereiste noodzakelijke objectiviteit en onpartijdigheid van de faillissementscurator. Aan de hand van de rechtspraak wordt vervolgens nagegaan wie als een ondernemer – natuurlijke persoon beschouwd kan worden. Er wordt verder stilgestaan bij de problematiek van de buitenbezitstelling en de kwijtschelding, en het lot van de lopende overeenkomsten bij faillissement van een natuurlijke persoon. Verder krijgen ook aandacht, de gevolgen van het faillissement voor de naasten van de gefailleerde, de rechten van derden en eventueel erfgenamen, alsook de strafrechtelijke aspecten, de voorziene sancties en de mogelijkheid tot het opleggen van een beroepsverbod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vraag of het vigerend recht zoals opgenomen in Boek XX WER tegemoet komt aan het door de wetgever beoogde tweedekansenbeleid. Deze aftoetsing aan het door de wetgever beoogde doel zal aantonen dat de bepalingen van Boek XX WER op bepaalde punten helemaal niet stroken met de wens van de wetgever om aan de ondernemer – natuurlijke persoon de kans te geven opnieuw met een propere lei te kunnen beginnen. Dit heeft het Grondwettelijk Hof trouwens ook reeds vastgesteld met betrekking tot de wettelijk voorziene termijn tot indiening van het verzoek tot kwijtschelding. In een laatste onderdeel komt de rehabilitatie van de gefailleerde natuurlijke persoon aan bod.

Prijs

  • Prijs: € 180 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers