on demand webinar

De “goede ruimtelijke ordening” en andere criteria voor de beoordeling van bouwaanvragen:

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

De goede ruimtelijke ordening

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de criteria die van tel zijn bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. De overeenstemming van een project met stedenbouwkundige en/of verkavelingsvoorschriften (cf. planvoorschriften) is een eerste maar geen voldoende voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. Naast deze ‘legaliteitstoets’, geldt ook een ‘opportuniteitstoets’ waarbij de vergunningverlener onderzoekt of het project ook verenigbaar is met de “goede ruimtelijke ordening”. Bij het uitvoeren van deze toets beschikt de vergunningverlener over een zekere “beoordelingsvrijheid” (appreciatiemarge). Welke (wettelijke) beginselen moeten daarbij in acht genomen worden? Welke zijn de inhoudelijke criteria en aandachtspunten? Welke eisen gelden er op het vlak van motivering?
Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan een aantal “bijzondere” decretale beoordelingsgronden (eveneens opgenomen in de VCRO) en de mogelijkheid om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften.

Volgende zaken komen aan bod:
– Beoordelingsgronden: algemeen kader en uitgangspunten
– De “goede ruimtelijke ordening”: beginselen, inhoudelijke invulling en aandachtspunten (o.a. ‘bestaande toestand’, ‘beleidsmatig gewenste ontwikkelingen’)
– Bijzondere decretale beoordelingsgronden
– Afwijkingsbepalingen
– Relevante rechtspraak – praktijkvoorbeelden

Prijs

  • Prijs: € 165 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers