on demand webinar

Heffingen inzake leegstand en verwaarlozing van woningen en bedrijfsruimtes:

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Heffingen inzake leegstand van gebouwen en berijfsruimtes

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

De overheid (lokaal, gewestelijk) voert een (streng) beleid inzake de aanpak van fenomenen van leegstand, verwaarlozing en verkrotting van onroerende goederen. Onder meer via fiscale maatregelen (heffingen) wordt de verloedering van de omgeving en de ‘improductiviteit’ van onroerend goed bestreden.

Deze heffingen situeerden zich in Vlaanderen aanvankelijk op het gewestelijk niveau. De voorbije jaren werden de verschillende heffingen echter grotendeels overgeheveld naar het lokaal niveau (steden en gemeenten). Vandaag zijn enkel nog de heffingen inzake leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten een exclusieve bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Inzake ‘verkrotting’ zijn de steden en gemeenten bevoegd om een heffing te vestigen. Indien zij niet ‘optreden’ terzake, blijft het Vlaamse Gewest bevoegd om deze heffingen te vestigen. Inzake leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen (andere dan bedrijfsruimten) zijn dan weer de steden en gemeenten exclusief bevoegd om heffingen te vestigen.

Tijdens dit webinar bestuderen we de belangrijkste aspecten met betrekking tot de verschillende heffingen op het vlak van leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen, gebouwen en bedrijfsruimten: bevoegdheid, toepassingsgebied, registratie, belastingplichtige, (berekenings)grondslag, tarifering, vrijstellingen, verminderingen, enz. Ook de relevante en recente rechtspraak (die de wettelijke principes vaak verduidelijkt) komt daarbij aan bod. Tevens wordt ook aandacht besteed aan de belasting op ‘tweede verblijven’ (waardoor onder meer het ‘ontwijken’ van leegstandsheffingen wordt ontmoedigd). De behandelde materie wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en praktijkgevallen.

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers