coming soon

ON DEMAND WEBINAR | IOS: evaluatie na 4 jaar praktijk | tips & tricks

Hou mij op de hoogte Print sessie

Programma

Dhr. Tom Ryken (jurist, Modero)

De procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden werd door de tweede Potpourriwet ingeschreven in het gerechtelijk wetboek. Het is geen geheim dat advocaten in het algemeen koele minnaars zijn van deze procedure. Gerechtsdeurwaarders zijn in het algemeen wel enthousiast. Nu de IOS-procedure sedert 2 juli 2017 wordt toegepast kan ze na 4 jaar grondig tegen het licht worden gehouden.
  • Werkt deze procedure? Zijn er problemen?
  • Welke pijnpunten moeten wetgevend worden opgelost?
  • Zijn er veel betwistingen nadat de uitvoerbare titel werd afgeleverd?
  • In welke gevallen is ze aangewezen, in welke niet?
  • Wordt de IOS-procedure vaak toegepast?
  • Wat met vorderingen van buitenlandse schuldeisers en schuldenaars?
  • Komt er een uitbreiding naar consumenten?
  • Hoe kan ik als advocaat of gerechtsdeurwaarder baat hebben bij deze procedure?
Deze en nog veel meer praktische vragen komen aan bod tijdens de webinar. De bedoeling van de opleiding is om een balans op te maken van de IOS-procedure na vier jaar toepassing vanuit een praktische invalshoek. Wie de IOS-procedure reeds kent krijgt tips and tricks om ze beter te gebruiken.

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkenning in aanvraag.

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers