on demand webinar

Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen: praktische invulling van de verschillende voorwaarden

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 2,5u

Opslag van gevaarlijke afvalstoffen

Oscar Moonen, Professional Consulting

Heel wat organisaties worden geconfronteerd met de opslag van gevaarlijke (afval)producten en stoffen. Het opslaan is verbonden aan strenge regels en vereist een brede kennis van zaken, we denken hierbij aan wet & regelgeving maar ook aan eigenschappen van deze producten. De voorwaarden waaraan deze opslag moet voldoen zijn opgenomen in o.a. de Vlarem en Vlarema wetgeving en zijn o.a. afhankelijk van de aard, wijze en hoeveelheid aan opslag. De voornaamste bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.6 & 5.17 betreffende de opslag van gevaarlijke producten voor zowel gassen, vloeistoffen als vaste stoffen, maar ook in deel 4.1 algemene voorschriften uit het Vlarem-II Besluit die ook voor afvalstoffen van toepassing is. Daarnaast zijn er ook vanuit de veiligheidsreglementering verschillende vereisten van toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen.

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen zoals inkuipings- en afstandsbepalingen, controle -en keuringsverplichtingen als diverse constructievereisten.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, gebouw- en onderhoudsverantwoordelijken en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding
Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht in de diverse soorten gevaarlijke (afval)stoffen en de bijbehorende voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om deze te mogen opslaan.

Programma
– Gevaarlijke stoffen: begrippen en definities.
– Inventariseren van gevaarlijke (afval)stoffen: gassen, vaste & vloeistoffen.
– Aanpassingen ten gevolge van de CLP-verordening.
– Opslagvoorschriften:
     • Indeling
     • Algemene bepalingen
     • Voorschriften voor inkuiping
     • Afstandsregels
     • Andere eisen met betrekking tot opslag
– Overzicht van keuringen en controles.

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 2,5 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers