on demand webinar

Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen: vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstellingen

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Stedenbouwkundige handelingen

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

In deze opleiding wordt een volledig up-to-date overzicht geschetst van de voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden én oefeningen.
Aan de hand van een praktische leidraad wordt in iedere situatie duidelijk wanneer een vergunning/melding al of niet nodig is.

Enkele voorbeelden van vragen die zullen behandeld worden (“wanneer vergunning, melding of vrijstelling?”):

• wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
• verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
• uitbreiden van gebouwen;
• oprichten van gebouwen in industriegebied;
• plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);
• plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);
• plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
• planten van groen (bomen, struiken, hagen);
• plaatsen van afsluitingen;
• aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
• doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
• gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
• slopen van constructies;
• doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.
• …

Via het “snelinvoerloket” (Omgevingsloket) kan eenieder zelf vergunningsaanvragen of meldingen indienen voor kleine werken rondom de woning. Hoe werkt dit?

Prijs

  • Prijs: € 180 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers