on demand webinar

Uitvoerbaarheid bij voorraad: mogelijkheden en risico's

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 2u

Uitvoerbaarheid bij voorraad

Mr. Sven Sobrie (Research fellow, Faculty of Law KULeuven en advocaat Verbist & Vanlerberghe Omega Law)

In een land waar juridische procedures vaak lang aanslepen, is de mogelijkheid tot voorlopige tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen een belangrijk wapen voor de rechtszoekende. Het stelt hem in staat om al genoegdoening te krijgen vooraleer de procedure definitief is afgerond. Niet elke beslissing is evenwel uitvoerbaar bij voorraad. Bovendien dient hij die van de voorlopige tenuitvoerlegging gebruik wil maken, zich goed bewust te zijn van de risico’s bij eventuele hervorming in een latere fase van de procedure.

Deze opleiding belicht de belangrijkste aspecten van de voorlopige tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Zij valt uiteen in drie grote delen:
1. Welke vonnissen (eindvonnissen, verstekvonnissen, vonnissen alvorens recht te doen, …) zijn uitvoerbaar bij voorraad? Welke discretiebevoegdheid heeft de rechter daarbij? Deze materie is ingrijpend gewijzigd door de Potpourri-wetgeving van de afgelopen jaren.
2. Wat kan een schuldenaar ondernemen tegen een veroordeling die uitvoerbaar is bij voorraad? Dan gaat het in het bijzonder over het kantonnement en de mogelijkheid om de uitvoerbaarheid bij voorraad te laten herroepen in hoger beroep. Zo ook rijst de vraag wat een schuldeiser kan doen tegen een weigering om de uitvoerbaarheid bij voorraad toe te staan.
3. Wat zijn de gevolgen van een hervorming van het vonnis in een latere fase van de procedure? Maakt het daarbij verschil of de tenuitvoerlegging vrijwillig of gedwongen is geschied? Welke schade kan bovenop de restitutie worden verhaald?

Prijs

  • Prijs: € 130 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding): Het IGO neemt de inschrijfkost van deze on demand webinar ten laste.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkend voor 2 PE-punten permanente vorming.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers