on demand webinar

Het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet: overzicht en stand van zaken in Corona-tijden

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet: overzicht en stand van zaken in Corona-tijden

Walter Niewold, Emeritus-Vrederechter Hasselt

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet“. Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet. Daarnaast wordt het decreet geëvalueerd vanuit de reeds bestaande rechtspraak en dit in Corona-tijd.

Programma:
– Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet.
– Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
– Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
– Specifieke bepalingen en onder meer:
– Aanvang en inhoud contract
– Duur van de overeenkomst
– Staat van het goed en herstellingen
– Overdracht en onderhuur
– Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
– Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
– Einde overeenkomst: overlijden huurder
– Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Landmeters-experten: erkend voor 3u permanente vorming.

BIV: erkend voor 3u permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3u permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers