on demand webinar

Objectieve aansprakelijkheid in het milieurecht: de meest voorkomende objectieve regels | praktijkvoorbeelden | rechtspraak | rechtsleer

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 1u

Objectieve aansprakelijkheid in het milieurecht: de meest voorkomende objectieve regels | praktijkvoorbeelden | rechtspraak | rechtsleer

Dhr. Kurt Becue, zaakvoerder Becue Expertises

Milieurecht is het deel van het recht dat betrekking heeft op de bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving. De drie belangrijkste functies van het milieurecht zijn de organisatie van de besluitvorming, de handhaving van de milieunormen en het herstel van milieuschade. Door het toenemende milieurechtsbewustzijn is het milieurecht vandaag complex en omvangrijk. Er bestaan diverse sectorale milieuwetgevingen met betrekking tot specifieke materies. In sommige wettelijke bepalingen zijn bovendien objectieve aansprakelijkheidsregels ingevoerd.

In deze webinar overlopen we de meest voorkomende objectieve regels en kijken we in hoeverre ze de bewijsrechtelijke problemen van het gemeen recht oplossen. Concreet wordt gekeken of deze regels de financiële zekerheid van de schadelijder beter garanderen.
“Welke knelpunten van het objectief regime zijn er en welke alternatieven bieden zich aan om vergoed te worden voor milieschade of om milieuschade een halt toe te roepen?” is eveneens een vraagstuk die we de revue laten passeren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van rechtspraak en rechtsleer gaat de spreker na of de doelstellingen van het objectief aansprakelijkheidsregime een haalbare kaart zijn.

Prijs

  • Prijs: € 55 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 1 uur permanente vorming.

OVB: erkend voor 1 punt permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers