on demand webinar

Burgerlijk Wetboek 3 | GOEDERENRECHT: burenrelaties, burenhinder, afsluitingen en erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpachtrecht, recht van opstal

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Goederenrecht

Dhr. Walter Niewold, emeritus-vrederechter, Hasselt

Het nieuwe boek 3 Burgerlijk Wetboek voorziet een titel “burenrelaties“. In deze titel wordt voor de eerste maal een wettelijk kader geschapen voor bovenmatige burenhinder. Daarnaast zijn er heel wat wijzigingen inzake afsluitingen en erfdienstbaarheden zoals afstand beplantingen, lichten en zichten, recht van doorgang en uitweg, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden, enz. Ook de regelgeving met betrekking tot vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal werd geactualiseerd en hernieuwd op heel wat punten. De oude wetgevingen erfpacht en recht van opstal zijn belangrijke instrumenten geworden in het vastgoed. Al deze nieuwe en herwerkte wettelijke bepalingen worden van kracht binnen enkele maanden, of 1 september 2021.
In de opleiding wordt een grondig overzicht gegeven van de wetswijzigingen. De wetswijzigingen worden echter ook gekaderd binnen de huidige wettelijke bepalingen, zodat een globaal overzicht mogelijk is. Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de nieuwe wettelijke bepalingen toelichten vanuit zijn jarenlange praktijkervaring, gestaafd met talrijke voorbeelden. Kortom, voor de praktijkjurist, NIET TE MISSEN!

Prijs

  • Prijs: € 165 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Landmeters-experten: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers