on demand webinar

Informatieverplichtingen bij verkoop van vastgoed:

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 3u

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

Bij de verkoop van een onroerend goed dient heel wat informatie verzameld te worden én ter beschikking gesteld aan de kandidaat-koper. Het niet correct informeren van de koper en/of het miskennen van bijzondere informatieverplichtingen kan leiden tot een ongeldige, niet-afdwingbare overeenkomst.

Tijdens dit on demand webinar bestuderen we de belangrijkste aandachtspunten voor het geldig tot stand komen van een koop-verkoop van onroerend goed en bekijken we tevens het geheel van bijzondere informatieverplichtingen. We staan ook stil bij de mogelijke risico’s, gevolgen en sancties bij tekortkomingen op het vlak van informatieverstrekking.

Daarbij komen onder meer de volgende zaken aan bod:

• Aandachtspunten bij de totstandkoming van een koop-verkoopovereenkomst van onroerend goed: essentiële elementen, bewijs, foutieve of onvolledige informatie (cf. wilsgebreken, pre-contractuele aansprakelijkheid)
• Overzicht van de bijzondere informatieverplichtingen, inclusief checklist (o.a.):
– stedenbouwkundige inlichtingen
– bodemattest
– watertoets
– postinterventiedossier
– elektrische keuring
– conformiteit stookolietanks
– energieprestatieregelgeving (EPC)
– onroerend erfgoed
• Risico’s en sancties

Prijs

  • Prijs: € 180 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Landmeters-experten: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers