on demand webinar

VERZEKERINGSRECHT | Wetgeving Landverzekeringsovereenkomst (WLVO) | module 1: mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie

Inschrijven Print sessie

Inleiding

De webinars “wetgeving landverzekeringsovereenkomst” zijn een drieluik. Bij elk onderdeel komen telkens twee onderwerpen van de wetgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst aan bod. Wij bespreken die onderwerpen die, sinds de invoering van de wetgeving “landverzekeringsovereenkomst” in 1992, tot juridische discussies hebben geleid. In de webinars komen de standpunten van rechtsleer en rechtspraak dan ook uitvoerig aan bod.

Programma

Duurtijd: 2u

Wetgeving Landverzekeringsovereenkomst (WLVO): module 1 | mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie

Dhr. Jacques Van Keirsbilck – Master in de rechten/Risk and insurance consultant.

In deze EERSTE MODULE* behandelen wij volgende thema’s:
• “De mededelingsplicht” enerzijds bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst maar anderzijds ook tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst en meer bepaald wanneer er sprake is van de een verzwaring van het risico.
Wij lichten de voorwaarden van de mededelingsplicht toe (spontane mededelingsplicht, kennistest, redelijkheidstest), de gevolgen van een tekortkoming aan de mededelingsplicht en de vraag wanneer er sprake is van een verzwaring van het risico.
• “Verval van het recht op de verzekeringsprestatie“: wij behandelen eerst het verschil tussen een “uitsluiting” en een “verval van het recht op de verzekeringsprestatie” en de belangrijke rechtspraak die zich in dit verband ontwikkeld heeft. Vervolgens bekijken we drie belangrijke gevallen die aanleiding kunnen geven tot een verval van waarborg, met name “opzet” (wanneer is er sprake van opzet), “zware fout” (hoe concreet moeten de gevallen van zware fout in de polisvoorwaarden omschreven zijn?) en het niet nakomen van een specifieke verplichting (artikel 65 VW).

Volg ook:
MODULE 2: “De subrogatievordering” enerzijds en “de verjaringsregels van de wetgeving landverzekeringsovereenkomst” anderzijds.
MEER INFO EN/OF INSCHRIJVEN

MODULE 3: “De gelding van de waarborg in de tijd (artikel 142 VW)” enerzijds en “het eigen recht van de benadeelde” anderzijds.
MEER INFO EN/OF INSCHRIJVEN

Prijs

  • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 2 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers