seminarie

Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen: praktische invulling van de verschillende voorwaarden

09 november 2021 @ 09:30 - 13:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

09u30
Start van de opleiding, registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

Oscar Moonen, Professional Consulting

Heel wat organisaties worden geconfronteerd met de opslag van gevaarlijke (afval)producten en stoffen. Het opslaan is verbonden aan strenge regels en vereist een brede kennis van zaken, we denken hierbij aan wet & regelgeving maar ook aan eigenschappen van deze producten. De voorwaarden waaraan deze opslag moet voldoen zijn opgenomen in o.a. de Vlarem en Vlarema wetgeving en zijn o.a. afhankelijk van de aard, wijze en hoeveelheid aan opslag. De voornaamste bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5.6 & 5.17 betreffende de opslag van gevaarlijke producten voor zowel gassen, vloeistoffen als vaste stoffen, maar ook in deel 4.1 algemene voorschriften uit het Vlarem-II Besluit die ook voor afvalstoffen van toepassing is. Daarnaast zijn er ook vanuit de veiligheidsreglementering verschillende vereisten van toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen.

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen zoals inkuipings- en afstandsbepalingen, controle -en keuringsverplichtingen als diverse constructievereisten.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs, milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, gebouw- en onderhoudsverantwoordelijken en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de opslag van gevaarlijke stoffen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding
Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht in de diverse soorten gevaarlijke (afval)stoffen en de bijbehorende voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om deze te mogen opslaan.

Programma
– Gevaarlijke stoffen: begrippen en definities.
– Inventariseren van gevaarlijke (afval)stoffen: gassen, vaste & vloeistoffen.
– Aanpassingen ten gevolge van de CLP-verordening.
– Opslagvoorschriften:
     • Indeling
     • Algemene bepalingen
     • Voorschriften voor inkuiping
     • Afstandsregels
     • Andere eisen met betrekking tot opslag
– Overzicht van keuringen en controles.

13u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3u permanente vorming.

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers