seminarie

Tweedaagse opleiding voor schuldbemiddelaars: actuele ontwikkelingen/potpourri inzake CSR | de invloed van de nieuwe insolventiewetgeving op CSR, verkoop onroerend goed, erfenissen, boedelschulden, kredietaanvraag, …

13 december 2019 @ 09:00 - 13:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Actuele ontwikkelingen/potpourri inzake CSR | de invloed van de nieuwe insolventiewetgeving op CSR, verkoop onroerend goed, erfenissen, boedelschulden, kredietaanvraag, …

Mr. Wim Smits, advocaat-schuldbemiddelaar

Sinds 1 januari 2019 is de procedure collectieve schuldenregeling 20 jaar in werking.
Gedurende deze 20 jaar ontging de wetgeving op de collectieve schuldenregeling een aantal grote wijzigingen. Daarnaast ontwikkelde er zich een aanzienlijke jurisprudentie aangaande de procedure collectieve schuldenregeling.
Tijdens deze studiedag zal aan de hand van een selectie uit recente wetgeving en rechtspraak worden ingegaan op verschillende knelpunten die zich stellen inzake de procedure collectieve schuldenregeling. Zo zullen ondermeer worden besproken:

  • De gevolgen van de nieuwe insolventiewetgeving op de procedure collectieve schuldenregeling
  • Recente ontwikkelingen inzake de toelaatbaarheidsvoorwaarden van de procedure collectieve schuldenregeling
  • Kwijtschelding schulden
  • Nieuwe schulden tijdens duur procedure collectieve schuldenregeling
  • Saldo bemiddelingsrekening bij einde procedure
  • Bevrijding bij zekerheidstelling

13u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 210 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): 1 sessie (3 punten) | 2 sessies (6 punten) | 3 sessies (10 punten) | 4 sessies (10 punten)

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers