seminarie

VLAREM: waar vind je de voorwaarden terug?

16 december 2021 @ 14:00 - 17:30

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

14u00
Start van de opleiding

Oscar Moonen, Professional Consulting

Vanuit de milieuhygiënewetgeving zijn heel wat milieubepalingen opgenomen. Niet enkel voor organisaties die (zouden moeten) beschikken over een vergunning maar zelfs ook bepalingen die voor niet ingedeelde inrichtingen van toepassingen zijn zoals particuliere stookolietanks of asbestbeheersing.

In deze sessie zal de opbouw van VLAREM II en III worden besproken met toelichting van enkele belangrijke bepalingen die voor velen van toepassing zullen zijn zowel voor deze met als deze zonder vergunning. Er zal ook worden stilgestaan aan de bepalingen opgenomen in VLAREM III die van toepassing zijn voor GPBV activiteiten. Aandacht zal ook worden besteed aan de normen die de Vlaamse Overheid in de VLAREM heeft opgenomen als doelstelling voor Vlaanderen als geheel. Behorende bij de VLAREM II en III is er bovendien een uitgebreide lijst met bijlagen waarin de diverse specifieke bepalingen in werden vastgelegd.

17u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3u permanente vorming.

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers