seminarie

Stedenbouwkundige aandachtspunten bij een omgevingsvergunning: vergunningsplicht, beoordelingsgronden en mogelijkheid om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften | focus op de praktijk

09 juni 2020 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Wouter Poelmans, advocaat, GD&A

Sedert de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet kan (en vaak moet) een vergunningsaanvraag meestal zowel een stedenbouwkundig als een milieuluik omvatten.Van milieucoördinatoren, milieuconsulenten, omgevingsverantwoordelijken, …  wordt steeds meer verwacht dat zij in beide markten thuis zijn. In deze sessie worden de stedenbouwkundige aandachtspunten voor een omgevingsvergunningsaanvraag behandeld. De volgende thema’s komen daarbij aan bod: de vergunningsplicht, de beoordelingsgronden en de mogelijkheid om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften. Voormelde thema’s zullen worden benaderd vanuit voorbeelden uit de praktijk. Geldt er bijvoorbeeld een vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen voor de tijdelijke overslag van grond? Kan men meerdere conciërgewoningen voorzien in een bedrijfsgebouw? Kunnen deze wooneenheden later worden verhuurd? Of dient hiervoor dan een omgevingsvergunning te worden aangevraagd?

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers