seminarie

Mr. Nathalie Labeeuw en Raadsheer Bart Van Den Bergh bespreken capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

20 februari 2020 @ 13:00 - 17:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding (incl. korte koffiepauze)

Mr. Labeeuw zal tijdens dit seminarie volgende, uit de praktijk gegrepen casussen behandelen:
 • is art. 815 BW van toepassing op vrijwillige onverdeeldheden (zoals schenkingen)?
 • schuilt er gevaar wanneer een partij niet (uitdrukkelijk) berust in het vonnis waarbij de gerechtelijke vereffening-verdeling werd bevolen?
 • wat met intresten bij een vereffening-verdeling?
 • is art. 1432, tweede lid BW slechts een anti-misbruikbepaling voorbehouden voor uitzonderlijke situaties?
 • hoe stel je een vordering tot inkorting in ten aanzien van een niet-deelgenoot?
 • is de sanctie van heling van toepassing wanneer geen melding wordt gemaakt van geregistreerde schenkingsakten?
 • kan een nalatenschap worden afgewikkeld op basis van slechts een kopie van een eigenhandig testament?
 • is een schenking van een ouder door middel van overschrijving op de gemeenschappelijke bankrekening van echtgenoten een schenking gedaan aan één echtgenoot of aan beide echtgenoten?
Raadsheer Van den Bergh zal in de opleiding o.a. dieper ingaan op de materie van de deelakkoorden. Ook zal hij bijzondere aandacht besteden aan bewijsrechtelijke vraagstukken in de vereffening-verdeling, die vaak onderbelicht blijven maar die niet zelden de sleutel zijn voor de oplossing van het geschil.
 
Volgende topics komen aan bod :
 • wat is een deelakkoord?
 • hoe wordt een deelakkoord bewezen? Kan de notaris-vereffenaar worden opgeroepen als getuige inzake een beweerd mondeling afgesloten deelakkoord?
 • zijn deelakkoorden tegenstelbaar aan schuldeisers?
 • kan een deelakkoord inzake vrijwillige inbreng in natura in het nieuwe erfrecht worden aangevochten d.m.v. de pauliana?
 • zijn deelakkoorden buiten de rechtbank en buiten de notaris om afgesloten ook rechtsgeldig?
 • geldt de vrije keuze van notaris bij deelakkoorden tot overdracht van onroerende goederen?
 • wat met deelakkoorden en onbekwamen?
 • welke deelakkoorden zijn mogelijk inzake termijnen en instaatstelling bij de vereffening en verdeling?
 • wat met deelakkoorden die nu worden afgesloten in dossiers van “oude” vereffening en verdelingen : ressorteren deze onder de oude of de nieuwe wet?
 • hoe wordt het bewijs geleverd van een beweerde minnelijke verdeling als verweer tegen een eis tot uitonverdeeldtreding of als argument om de notaris-vereffenaar niet in werking te stellen?
 • hoe verloopt het bewijs tussen echtgenoten van eigendomsrecht, vergoedingsrecht en schuldvorderingen?
 • geldt een verschil in bewijsrecht in de vereffening-verdeling als er ook derden (schuldeisers, …) zijn betrokken?
 • wat is de rechtspositie van de notaris-vereffenaar bij bewijsrechtelijke problemen en onderzoeksmaatregelen?
 • is een kwijting in een verkoopakte tussen ouders en een kind tegenstelbaar aan de andere kinderen?
 • kunnen onderzoeksmaatregelen worden gevraagd door de partijen zelf, zonder tussenkomst van de notaris, met toepassing van artikel 19 Ger.W.?

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

 • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaardere (persoonlijk aan te vragen): Aanwezige gerechtsdeurwaarders ontvangen na de opleiding een (administratief) aanwezigheidsattest waarmee zij een "individuele post factum erkenningsaanvraag" op PE-Online kunnen indienen. Let op: u dient dit binnen de 2 maanden na datum van de opleiding door te geven!

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

BIBF-IBR: erkend voor 4u permanente vorming.

IAB (B0574/2018-09): erkend voor 4u permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers