virtual classroom

Recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen voor het bodembeleid:

11 maart 2021 @ 14:00 - 16:30

Inschrijven Print sessie

Programma

14u00
Start van de webinar

Johan Ceenaeme, afdeling bodembeheer, OVAM

Het bodemsaneringsbeleid is na meer dan 25 jaar matuur geworden. Sinds 1995 zijn heel wat risicogronden in Vlaanderen onderzocht en indien nodig gesaneerd. Er zijn echter nieuwe uitdagingen waar het bodembeleid een antwoord moet op bieden. Op Europees vlak heeft de Green Deal nieuwe thema’s voor de bodembescherming op de agenda geplaatst. Daarom besteedt dit seminarie ruime aandacht aan de recente ontwikkelingen in het Vlaamse bodem(sanerings)beleid. We kijken ook naar enkele uitdagingen voor de komende jaren. Zo mag u toelichtingen verwachten rond de ‘emerging contaminants’ of opkomende stoffen, de aandacht voor ecosysteemdiensten bij de uitvoering van saneringen en het beleid rond diffuse bodemverontreinigingen. We overlopen o.m. ook de bodemaspecten in de beleidsnota van minister Demir en de manier waarop de OVAM invulling geeft aan de doelstelling om alle gronden te saneren tegen 2036.

16u30
Einde van de webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

MER-deskundige: erkend voor 2u permanente vorming.

Bodemsaneringsdeskundige: erkend voor 2u permanente vorming.

Milieucoördinatoren: erkend voor 2u permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een virtual classroom vindt plaats op een vaste datum en uur
  • Een virtual classroom vindt plaats via een ander e-learningplatform dan onze LIVE en ON DEMAND webinars
  • Daarom krijgt u daags ervoor een login of link toegestuurd (u logt bij een virtual classroom dus niet in via het gebruikelijke e-learningplatform op onze website!)
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de webinar: U kan vragen stellen aan de lesgever.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de webinar én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers