virtual classroom

De grondwaarde van bouwgronden: algemene beïnvloedingsfactoren | waardebepalende factoren bij onbebouwde percelen | parameters met bovenregionale invloed | grondwaarde bij bebouwd onroerend goed | taksado

08 december 2021 @ 09:30 - 13:00

Inschrijven Print sessie

Programma

09u30
Start van de virtual classroom

Dhr. Hendrik Leurs, vastgoedexpert

 • Algemene beïnvloedingsfactoren:
  – Economische analyse
  – Parameters op bouwgrondenmarkt
  – Factoren met algemene impact op grondprijzen
 • Waardebepalende factoren bij onbebouwde percelen:
  – Bouwgronden
  – Nijverheidsgronden
  – Landbouwgronden
 • Parameters met bovenregionale invloed:
  – Economische conjunctuur
  – Inflatie
  – Rentevoet
  – Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSPV)
  – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
  – Lasten
 • Grondwaarde bij bebouwd onroerend goed:
  – Residuele grondwaarde
  – De opstalwaarde
  – Referentiepunten & lokale marktstudies
  – Grondwaarde bouwvrije gronden
  – Constructiewaarde & ABEX-tabellen
  – Grondwaarde bij appartementen
  – Grondwaarde projectgronden
 • TAKSADO

13u00
Einde van de virtual classroom

Prijs

 • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkenning in aanvraag.

BIV: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Landmeters-experten: erkenning in aanvraag.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

 • Een virtual classroom vindt plaats op een vaste datum en uur
 • Een virtual classroom vindt plaats via een ander e-learningplatform dan onze LIVE en ON DEMAND webinars
 • Daarom krijgt u daags ervoor een login of link toegestuurd (u logt bij een virtual classroom dus niet in via het gebruikelijke e-learningplatform op onze website!)
 • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
 • Vragen stellen tijdens de webinar: U kan vragen stellen aan de lesgever.
 • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de webinar én het betalen van de factuur.
 • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers