virtual classroom

AFVALWATER: beoordeling van milieu- en lozingsaspecten van chemische stoffen: biodegradeerbaarheid en ecotoxiciteit

16 december 2021 @ 13:30 - 17:00

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Start van de webinar

Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) & Ir. Kristof Van Acker (projectingenieur, Witteveen & Bos)

In elk productiebedrijf worden chemicaliën ingezet voor allerlei toepassingen: reinigingen, conditionering van koelsystemen, conditionering van stoomketels, … Heel vaak komen deze chemicaliën finaal terecht in het afvalwater. Daarom is het belangrijk om producten te kiezen die compatibel zijn met waterzuiveringsinstallaties en die een beperkte impact hebben op het aquatisch leefmilieu.

In deze opleiding wordt toegelicht hoe de milieurelevantie van stoffen kan beoordeeld worden op basis van de informatie die verstrekt wordt door de productleverancier en eventueel online beschikbaar is. In deze opleiding wordt ingegaan op twee parameters: de biodegradeerbaarheid en de ecotoxiciteit. De betekenis en de interpretatie van de parameters wordt toegelicht en er wordt aan de hand van voorbeelden aangeleerd hoe de interpretatie dient te gebeuren.

17u00
Einde LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

MER-deskundige: 3 uren (in de discipline water)

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uren permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een virtual classroom vindt plaats op een vaste datum en uur
  • Een virtual classroom vindt plaats via een ander e-learningplatform dan onze LIVE en ON DEMAND webinars
  • Daarom krijgt u daags ervoor een login of link toegestuurd (u logt bij een virtual classroom dus niet in via het gebruikelijke e-learningplatform op onze website!)
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de webinar: U kan vragen stellen aan de lesgever.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de webinar én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers