seminarie

De watertoets binnen de omgevingsvergunning: praktische invullingen en opmaak addendum B25

12 oktober 2021 @ 14:00 - 17:30

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

14u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Oscar Moonen, Professional Consulting

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een omgevingsproject schadelijke effecten veroorzaakt en resulteert in een waterparagraaf die opgenomen wordt in de omgevingsvergunning. De watertoets is van toepassing wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid vanaf 40 m². Aanstiplijst bijlage 25 dan te worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Via het invullen van de watertoets blijkt welke de verplichte maatregelen zijn om de risico’s op overstromingen te terugdringen via brongerichte maatregelen, volgens het principe:
     • Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken
     • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen
Enkel wanneer dit niet mogelijk is kan er mogelijks een afwijking worden bekomen voor vertraagde afvoer van hemelwater.
Via dit webinar wordt uitgelegd hoe aan deze voorwaarden praktisch gevolg kan worden gegeven en ook hoeveel opvang van hemelwater nodig en of nuttig is in functie van mogelijks gebruik met bijbehorende inschatting van kosten inzake opvang.

Doelgroep
Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Wat kent u na het volgen van dit webinar
Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe de watertoets is opgebouwd en hoe u de aanstiplijst B25 dient in te vullen en welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Programma
• Situering en wetgevend kader watertoets.
• De watertoets: Aanstiplijst B25 verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
• Bepaling hemelwateropvang en mogelijks gebruik.
• Infiltratie -en buffervoorzieningen

17u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

MER-deskundige: 3u in de discipline water

Milieucoördinatoren: erkend voor 3u permanente vorming.

LOCATIE

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers