Bart Verbelen

Advocaat Desdalex

ERVARING
Meester Verbelen behandelde in zijn carrière als advocaat al verschillende omvangrijke dossiers in binnen- en buitenland. Zijn passie voor het strafrecht uit zich in een grondige en doortastende aanpak van elk dossier.

OPLEIDINGEN
2015:  Cassatie in strafzaken en houder van het certificaat
2011: Salduz opleiding
2010-2011: LLM Internationaal Humanitair RechtThesis : La pratique du “proofing” devant les tribunaux pénaux internationaux
Académie de droit international humanitaire et des droits de l’homme Genève
2009-2010: Onderzoeksmaster « Droit pénal et politique criminelle en Europe », option droit comparé, onderscheidingThesis : Het mondeling karakter van de debatten voor  het hof van assisen: rechtsvergelijkende studie tussen Frankrijk en België (Originele titel: “L’oralité des débats devant la Cour d’assises”), onderscheiding
Universiteit Panthéon-Sorbonne Parijs
2007-2009: Master  Rechtsgeleerdheid, onderscheidingMaior: strafrecht, Minor : privaatrecht
Thesis: Gevangenisstraffen zijn (on)geschikt voor witteboordencriminelen
K.U.Leuven
2004-2007 Bachelor Rechtsgeleerdheid, onderscheidingK.U.Leuven

ADVOCAAT SEDERT 2011
Stage en medewerker op advocatenkantoor Desdalex

VOORKEURMATERIES
Straf- en strafprocesrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Verkeersrecht
Aansprakelijkheidsrecht

Sessions from Bart Verbelen: